Music Player for Google Drive
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Music Player for Google Drive

Music Player for Google Drive

driveplayer.com
3,6(

2,9 N lượt xếp hạng

)
300.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Music and Audio files player for Google Drive.

Music Player for Google Drive is a simple and lightweight online music player for your audio files stored in Google Drive. It lets you open music files directly from Google Drive or from its own interface. Music Player for Google Drive offers: - Playback of MP3 files, MP4, AAC (iTune's .m4a files), OGG (Audio only), WAV (Chrome only), webm (Audio). - Support for ID3 tags v1 and v2as well as AAC file Tags. - Automatic display of Album covers. - Playlist support (beta!). - Shuffle, repeat. - Handles users signed-in multiple Google account elegantly. - Open Audio files directly from the Google Drive UI. Authorization and confidentiality notes: The application needs access to the Google Drive files you have opened with the application in order to play them. It also needs your User ID in order to have the authorization flow work properly for multi-signed-in users. The application does not read, save or use your identity or Google Drive files in any way other than clearly intended. File feature requests and bugs here: https://github.com/nicolasgarnier/drive-music-player/issues This is an open source project. Check it out: https://github.com/nicolasgarnier/drive-music-player

3,6/52,9 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Trường Đỗ Xuân23 thg 7, 2019

tốt

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Dat Nguyen24 thg 4, 2018

Chỉ chạy được file MP3

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Ngọc anh Nguyễn23 thg 11, 2017

THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

Có 2/2 người thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.4
 • Đã cập nhật
  8 tháng 7, 2015
 • Kích thước
  12.83KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google