MontASD Schoology Kiosk App - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

MontASD Schoology Kiosk App allows Schoology to be opened in Kiosk Mode. This app is specific to the Montgomery Area School…

MontASD Schoology Kiosk App allows Schoology to be opened in Kiosk Mode. This app is specific to the Montgomery Area School District's Schoology login page and will not work with any other organizations.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0
 • Đã cập nhật
  27 tháng 9, 2018
 • Nhà cung cấp
  montasddev
 • Kích thước
  412KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Montgomery Area School District
  120 Penn Street Montgomery, PA 17752 US
  Email
  montasddev@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google