MontASD Accelerated Reader Kiosk App - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

This is a kiosk app specifically for Montgomery Area School District to access Accelerated Reader.

This is a kiosk app specifically for Montgomery Area School District to access Accelerated Reader.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0
 • Đã cập nhật
  27 tháng 9, 2018
 • Nhà cung cấp
  montasddev
 • Kích thước
  415KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Montgomery Area School District
  120 Penn Street Montgomery, PA 17752 US
  Email
  montasddev@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google