Monkey Tool
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Monkey Tool is a marketing automation tool

Monkey Tool is a tool to help Facebook sellers reach old customers quickly: 1. Link Facebook™ editor accounts. 2. Show Facebook™ pages. 3. Download the message files of all former customers. 4. Send messages automatically. Email suport: help.monkey.tool@gmail.com ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Monkey Tool là một công cụ hỗ trợ cho người bán hàng trên Facebook tiếp cận với khách hàng cũ nhanh chóng: 1. Liên kết với các tài khoản biên tập viên Facebook. 2. Hiển thị danh sách tất cả các Facebook Page của tài khoản biên tập viên. 3. Tải về tệp tin nhắn của tất cả khách hàng cũ. 4. Gửi tin nhắn tự động cho tệp tin nhắn. Email hỗ trợ: help.monkey.tool@gmail.com Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLWmhEwfMcZdIk7mq8xEFFg Tiktok: https://www.tiktok.com/@monkeytools.info Facebook: https://www.facebook.com/monkeyTools.info

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.0
 • Đã cập nhật
  22 tháng 2, 2023
 • Tính năng
  Cung cấp tính năng mua trong ứng dụng
 • Nhà cung cấp
  dev.monkey.tool
 • Kích thước
  4.4MiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  Monkey Tools
  Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy, Hà Nội 100000 VN
  Email
  dev.monkey.tool@gmail.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Monkey Tool đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Monkey Tool xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân
Thông tin xác thực

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Monkey Mart Unblocked

4,2(10)

Play Monkey Mart unblocked game on chrome. Monkey Mart online game. Created for Monkey Mart unblocked fans.

Shophunter - Shopify Spy & Dropship Tool

0,0(0)

Shophunter - Shopify Spy Tool for Dropshipping

Adspy Master

4,8(50)

Adspy Master is an indispensable tool for exploring advertising information on Facebook

SniperADS

5,0(1)

Ferramenta focada em mineração de produtos validados dentro da biblioteca de anúncios do facebook.

L.O.C

4,4(2,8 N)

L.O.C is a collection of automation tools.

Easy Web Data Scraper

4,2(97)

Free & No-code scraper tool can automatically flip pages to extract or export any data you need

MonokaiToolkit Extension

3,9(101)

A super toolset for Facebook Users

Auto Like & Auto Reaction for Facebook™️

1,8(4)

A tool for send bulk Facebook™️ reaction on user's post automatically.

Koala Inspector - Shopify Spy & Dropship Tool

4,5(311)

Shopify spy and Dropshipping tool for eCommerce & Shopify merchants

Нейромаркет - Реклама на Wildberries

5,0(44)

Инструменты для Рекламы на Wildberries

ZELIQ - Find Anyone’s Email and Phone Number

5,0(14)

Autopilot Prospecting & Outreach Tool, Powered by AI

WAGrab - WhatsApp Marketing Selling Tools

4,5(24)

WhatsApp All-in-One Marketing and Selling Tools with AI

Monkey Mart Unblocked

4,2(10)

Play Monkey Mart unblocked game on chrome. Monkey Mart online game. Created for Monkey Mart unblocked fans.

Shophunter - Shopify Spy & Dropship Tool

0,0(0)

Shophunter - Shopify Spy Tool for Dropshipping

Adspy Master

4,8(50)

Adspy Master is an indispensable tool for exploring advertising information on Facebook

SniperADS

5,0(1)

Ferramenta focada em mineração de produtos validados dentro da biblioteca de anúncios do facebook.

L.O.C

4,4(2,8 N)

L.O.C is a collection of automation tools.

Easy Web Data Scraper

4,2(97)

Free & No-code scraper tool can automatically flip pages to extract or export any data you need

MonokaiToolkit Extension

3,9(101)

A super toolset for Facebook Users

Auto Like & Auto Reaction for Facebook™️

1,8(4)

A tool for send bulk Facebook™️ reaction on user's post automatically.

Các ứng dụng của Google