Mobinar - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Mobinar

Mobinar

mobinar.com
5,0(

1 lượt xếp hạng

)
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng

Tổng quan

Mobinar: A video that has been enhanced with a unique combination of a targeted-viewer delivery system, multi-device viewing…

Mobinar: A video that has been enhanced with a unique combination of a targeted-viewer delivery system, multi-device viewing capabilities, and embedded call-to-actions A new cloud-based digital platform designed to improve the way businesses utilize videos in their marketing and internal business practices Mobinar was designed to change the way businesses use video to communicate with customers, prospects, employees, and well, pretty much everyone else. Our multi-faceted platform uses an exclusive push delivery system to get your message out, has a free app that optimizes the mobile viewer experience, and includes high-powered analytics that fill you in on details about who’s watching your content. Think it sounds awesome? That’s because it is!

5/51 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.1
 • Đã cập nhật
  24 tháng 2, 2016
 • Kích thước
  405KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Các ứng dụng của Google