MISA QLTS - INPUT - Công cụ hỗ trợ nhập liệu
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Nhập nhanh dữ liệu tài sản từ file .JSON vào phần mềm QLTSC của Bộ Tài chính.

MISA QLTS - INPUT - Công cụ hỗ trợ nhập liệu --------------------------------------------------------------------------- Giúp nhập nhanh dữ liệu tài sản từ file .JSON xuất khẩu từ phần mềm qltsapp.misa.vn vào phần mềm QLTSC của Bộ Tài chính --- Cập nhật phiên bản mới 1.4--- Fix bug, cải tiến hiệu năng --- Cập nhật phiên bản mới 1.3--- Thêm yêu cầu phát triển, fix bug, cải tiến hiệu năng --- Cập nhật phiên bản mới 1.2--- Nâng cấp trải nghiệm, fix một số lỗi từ phiên bản cũ --- Cập nhật phiên bản mới 1.1--- Nâng cấp, fix một số lỗi

2,5/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.4
 • Đã cập nhật
  18 tháng 3, 2024
 • Nhà cung cấp
  MISA JSC
 • Kích thước
  64.59KiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  Email
  work.hiepht@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Vietnam Social Security Declaration

3,9(27)

Ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Biên Lai Điện Tử - VNPT

0,0(0)

Tiện ích hỗ trợ phát hành Biên lai điện tử VNPT.

Einvoice Signing

5,0(7)

Thaison Technology Development Co., Ltd

IMAS DVC

5,0(2)

Công cụ hỗ trợ nhận dữ liệu bảng đối chiếu 20a, 20c từ IMAS

MISA DVC Extension

4,6(5)

Công cụ trợ, nhập liệu nhanh mẫu đối chiếu 01a, 02a, ... lên cổng DVC của KBNN

Help Me Post

0,0(0)

Gestisci i tuoi social network

Vietnam Social Security Declaration

2,9(14)

Ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Công cụ ký điện tử kê khai BHXH VIETTEL

3,0(2)

Extension ký số dữ liệu

Công cụ ký điện tử

5,0(3)

Extension ký số dữ liệu

Vietnam Social Security Internal

1,7(26)

Hoàn thành quá trình ký số cho các ứng dụng nội bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - HÀNG NỘI ĐỊA CHINA

5,0(1)

Công cụ hỗ trợ người dùng đặt hàng trên các website Taobao.com, Tmall.com và 1688.com của hangnoidiachina.vn

DVC DTSoft

5,0(3)

Phần mềm hỗ trợ nhận dữ liệu bảng đối chiếu 20a, 20c

Vietnam Social Security Declaration

3,9(27)

Ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Biên Lai Điện Tử - VNPT

0,0(0)

Tiện ích hỗ trợ phát hành Biên lai điện tử VNPT.

Einvoice Signing

5,0(7)

Thaison Technology Development Co., Ltd

IMAS DVC

5,0(2)

Công cụ hỗ trợ nhận dữ liệu bảng đối chiếu 20a, 20c từ IMAS

MISA DVC Extension

4,6(5)

Công cụ trợ, nhập liệu nhanh mẫu đối chiếu 01a, 02a, ... lên cổng DVC của KBNN

Help Me Post

0,0(0)

Gestisci i tuoi social network

Vietnam Social Security Declaration

2,9(14)

Ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Công cụ ký điện tử kê khai BHXH VIETTEL

3,0(2)

Extension ký số dữ liệu

Các ứng dụng của Google