Minesweeper olåst och gratis
Media för objektet: 1 skärmbild

Översikt

Spela Minesweeper olåst och gratis som en Chrome-tillägg - Du kan även spela utan internet, prova det nu!

# Play more games on the top-left menu. 🚀 Minesweeper Unblocked & Free: Unleash Your Logic, Defuse the Challenge! 💣🕹️ Get ready for an explosive journey with Minesweeper Unblocked & Free, the ultimate Chrome extension that puts your logic and strategy to the test! Explore the classic game reimagined, offering a thrilling blend of challenge and nostalgia. 🔍 Strategic Mind Unleashed: Embark on a journey of strategic brilliance as you uncover hidden mines on the grid. Every move counts, so choose wisely and defuse the mines to emerge victorious. ⚙️ Adjustable Difficulty Levels: Whether you're a Minesweeper novice or a seasoned pro, customize the challenge to your liking. Select from easy, medium, or hard difficulty levels and sharpen your skills at your own pace. 🎨 Sleek and User-Friendly Design: Immerse yourself in an uncluttered, intuitive interface that enhances your Minesweeper experience. Navigate seamlessly through the game without distractions, focusing solely on conquering the minefield. 🎉 Quick and Engaging Gameplay: Experience the joy of quick and engaging gameplay sessions. Minesweeper Unblocked & Free is your go-to game for a quick mental workout or a leisurely break during your Chrome browsing sessions. 🏆 Leaderboard Triumphs: Track your victories and compete with fellow Minesweeper enthusiasts on the leaderboard. Climb the ranks and showcase your defusing expertise to the world. 🔄 Endless Minesweeper Fun: Rediscover the timeless joy of Minesweeper, now unblocked and free for endless entertainment. No downloads, no interruptions – just pure, unadulterated Minesweeper fun at the click of a button!

4,8 av 55 betyg

Google verifierar inte recensioner. Läs mer om resultat och recensioner.

Information

 • Version
  2.3
 • Uppdaterat
  15 december 2023
 • Storlek
  142KiB
 • Språk
  38 språk
 • Utvecklare
  Webbplats
  E-post
  corgilofichannel@gmail.com
 • Icke-näringsidkare
  Utvecklaren har inte angett att den är näringsidkare. Konsumenter i EU bör tänka på att konsumenträttigheter inte gäller för avtal mellan dig och denna utvecklare.

Integritet

Utvecklaren har angett att din data inte samlas in eller används. Du kan läsa mer i utvecklarens integritetspolicy.

Denna utvecklare försäkrar att din data

 • inte säljs till tredje part, förutom i godkända användningsfall
 • inte används eller överförs för ändamål som inte är relaterade till objektets huvudfunktioner
 • inte används eller överförs i syfte att bedöma kreditvärdighet eller för lån.

Support

Om du behöver hjälp med frågor, förslag eller problem kan du besöka utvecklarens supportwebbplats

Du kanske även gillar …

2048 Cupcakes Game

5,0(7)

Play 2048 Cupcakes Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4,8(6)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Tiny Fishing - Free Game

4,4(9)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Asteroids Game

4,2(8)

Play Asteroids Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Googles appar