Merlin - Ask AI to Research, Write & Review - Chrome เว็บสโตร์
รูปภาพโลโก้สินค้าสำหรับ Merlin - Ask AI to Research, Write & Review

Merlin - Ask AI to Research, Write & Review

getmerlin.in
แนะนำ
4.8(

การให้คะแนน 8.7K รายการ

)
ภาพหน้าจอของสื่อ 5
ภาพหน้าจอของสื่อ 6
ภาพปกวิดีโอของรายการ
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 3
ภาพหน้าจอของสื่อ 4
ภาพหน้าจอของสื่อ 5
ภาพหน้าจอของสื่อ 6
ภาพปกวิดีโอของรายการ
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพปกวิดีโอของรายการ
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 3
ภาพหน้าจอของสื่อ 4
ภาพหน้าจอของสื่อ 5
ภาพหน้าจอของสื่อ 6

ภาพรวม

26-in-1 Chrome extension to Research, Re-write, and Summarise content on any website

Merlin is an All-in-One AI Assistant powered by GPT-4 that helps in: 1. Summarize: Get a jist of blogs, YouTube videos, research papers, and websites 2. AI Writer: Make content for social media, emails, art, code and more 3. Plugins: Get the best AI plugins on the browser (like AI Chat, Chat with PDFs, Chat with web access) It's free to download and use. We are keeping user privacy as the priority and we are in the process of getting SOC, GDPR, and ISO compliance as well. 🚀 How to use ? 🔸Click the "Add to Chrome" button and pin it to your toolbar. 🔸Log into your account. 🔸Press Cmd/Ctrl+M to activate Merlin. 🔸Get started with AI! 💻 Feature Highlights: 💡 AI Chat: Open the Sidebar to start chat & ask about anything easily. 💡 Copywriting: Easily create social content, blogs, and ad copies. 💡 ChatPDF: Summarize or Chat with any PDF to get concise information & save time. 💡 WebChat: Summarize or Chat with any website content to read what matters. 💡 Grow your audience on LinkedIn & Twitter - Generate unique social media content and comments to increase engagement 💡 Search Enhance: Get concise AI answers next to search tools like Google, Bing, Baidu, or Yahoo. 💡 Web Access: Get the right content with real-time internet access. 💡 AI replies on Emails- enabling you to send appropriate responses with just a click, no typing needed. 💡 YouTube Video summary: Quickly summarize video content without wasting time watching long videos. 💡 AI Art: Convert your words into visuals. ❓ Frequently Asked Questions: 📌 What search engines are supported by you? Currently, we supports Google, Bing, DuckDuckGo, Baidu, and more search engines. 📌 Do I need a ChatGPT/OpenAI account? No, you do not need to have a Chat GPT account to use this extension. You can create an account for free on our website. 📌 Chat GPT is banned in my country. Does this extension work in my country? Yes. we are available in all countries. 📌 Is it free to use? Yes, we offers 102 queries every day for free. For unlimited access, you can choose the Pro Plans when you wish to scale. 📌 What is the relationship between this extension and ChatGPT? This AI tool is built on the ChatGPT API model. 📪 Contact us: Any questions or suggestions? Please contact us at 💌 support@getmerlin.in Try Merlin AI now and experience the powerful AI assistants.

4.8 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 8.7K รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียนรีวิว

Wk Remote29 ก.ค. 2566

ณ วันนี้ คือ ดีที่สุดของ extension ที่เคยใช้มา

1 คนพบว่ารีวิวนี้ไม่มีประโยชน์

รายละเอียด

 • รุ่น
  6.11.9
 • อัปเดตแล้ว
  18 กรกฎาคม 2567
 • ฟีเจอร์
  เสนอการซื้อในแอป
 • ขนาด
  5.46MiB
 • ภาษา
  54 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  Foyer Tech
  16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958 Lewes, DE 19958 US
  เว็บไซต์
  อีเมล
  support@foyer.work
 • ผู้ค้า
  นักพัฒนาแอปรายนี้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้าตามคำจำกัดความของสหภาพยุโรป

ความเป็นส่วนตัว

Merlin - Ask AI to Research, Write & Review ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

Merlin - Ask AI to Research, Write & Review จะจัดการสิ่งต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้
ตำแหน่ง

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

สนับสนุน

รายการที่เกี่ยวข้อง

Vibn AI - ChatGPT: AI-Powered Browsing

4.3(349)

Unlock the power of ChatGPT with 프롬프트 지니: ChatGPT 자동 번역기, We provide prompt ideas from #SEO, #Content, #Video to your favorite poem.

AI Prompt Genius

3.3(135)

Craft a custom library of AI Prompts

FancyGPT

4.4(30)

Save and share beautiful ChatGPT snippets as images, PDFs, and text files.

Compose AI: AI-powered Writing Tool

4.1(220)

Accelerate your writing with AI

ChatGPT และผู้ช่วย GPT

4.4(266)

AI Copilot สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ใด ๆ ด้วยคลิกเพียงครั้งเดียว

GPTAnywhere

4.2(6)

Super Easy access to ChatGPT with a simple Chrome-Extension

ChatGPT Writer - Write mail, messages with AI

4.6(1.3K)

Write emails, messages, and more using ChatGPT AI (privacy-frendly). Works on all sites

Superpower ChatGPT

4.0(880)

ChatGPT with Superpowers! Folders, Search, GPT Store, Image Gallery, Voice GPT, Export, Custom Prompts, Prompt Chains, Hidden Models

Enhanced ChatGPT

3.5(31)

Enhanced ChatGPT extension adds new features to ChatGPT, including chat export and prompt templates. A must-have for ChatGPT users.

MaxAI.me: 1-click AI powered by GPT-4o, Claude 3, Gemini 1.5

4.8(13.5K)

Use 1-click AI anywhere, powered by ChatGPT, Claude 3, Gemini 1.5, GPT-4o. The only generative AI extension you need.

WebChatGPT: ChatGPT พร้อมอินเทอร์เน็ต

4.3(3K)

เพิ่มคำถามของคุณใน ChatGPT ด้วยผลการค้นหาเว็บที่เกี่ยวข้องผ่านการท่องเว็บ

YouTube Summary with ChatGPT & Claude

4.2(966)

Summarize YouTube videos, web articles, and PDFs to save time, powered by ChatGPT (OpenAI) and Claude (Anthropic).

Vibn AI - ChatGPT: AI-Powered Browsing

4.3(349)

Unlock the power of ChatGPT with 프롬프트 지니: ChatGPT 자동 번역기, We provide prompt ideas from #SEO, #Content, #Video to your favorite poem.

AI Prompt Genius

3.3(135)

Craft a custom library of AI Prompts

FancyGPT

4.4(30)

Save and share beautiful ChatGPT snippets as images, PDFs, and text files.

Compose AI: AI-powered Writing Tool

4.1(220)

Accelerate your writing with AI

ChatGPT และผู้ช่วย GPT

4.4(266)

AI Copilot สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ใด ๆ ด้วยคลิกเพียงครั้งเดียว

GPTAnywhere

4.2(6)

Super Easy access to ChatGPT with a simple Chrome-Extension

ChatGPT Writer - Write mail, messages with AI

4.6(1.3K)

Write emails, messages, and more using ChatGPT AI (privacy-frendly). Works on all sites

Superpower ChatGPT

4.0(880)

ChatGPT with Superpowers! Folders, Search, GPT Store, Image Gallery, Voice GPT, Export, Custom Prompts, Prompt Chains, Hidden Models

แอป Google