Meet Attendance
Screenshot 1 voor itemmedia

Overzicht

Easiest way to save the attendance list for your meetings or lectures

Aanwezigheidsregistratie voor Google Meet Deze extensie is bedoeld voor gebruikers die een eenvoudige manier nodig hebben om aanwezig te zijn tijdens een Google Meet. Deze extensie voegt een knop toe aan de balk rechtsboven (naast de chat- en deelnemerslijst) om te onthouden wie deelnam aan een vergadering in Google Meet. Met aanwezigheidsregistratie kunt u onthouden wie aan een onlinevergadering heeft deelgenomen en kunt u zien wie er niet is. (Omdat er meer online videoconferenties plaatsvinden, is het belangrijk om een ​​automatische oplossing te hebben voor het opnemen van aanwezigheid). Probeer aanwezigheidsregistratie voor Hangouts Meet Deze extensie helpt te onthouden wanneer een deelnemer is toegetreden, hoe lang ze voor de vergadering zijn gebleven en helpt u de vergadertijd bij te houden Het is de gemakkelijkste manier om afwezigheden te registreren: u kunt later contact opnemen met deelnemers die niet konden bellen. Het werkt goed voor Google Hangouts Meet Om deze extensie te gaan gebruiken, moet u het volgende doen: Installeer de Chrome-browserextensie Ga naar een Google Meet-vergadering. Klik op het extensie-pictogram wanneer u IN de vergadering bent om de extensie te activeren. Aanwezigheidsregistratie wordt ingeschakeld zodra u op het extensiepictogram klikt wanneer u deelneemt aan een online videogesprek met Google Meet. Neem vandaag nog deel met deze software-extensie Als u feedback heeft over aanwezigheidsregistratie voor de Google Meet-app, laat het ons dan weten over hoe we onze software-extensie voor Google Videoconferentie kunnen verbeteren. Let op: deze extensie is NIET gemaakt door Google en is gemaakt door een onafhankelijk ontwikkelteam. Alle auteursrechten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Google onderschrijft of sponsort deze Chrome-extensie niet. Dit is geen eigendom van, heeft geen licentie van en is geen dochteronderneming van Google Inc. ENLISH: Attendance Taking for Google Meet This extension is intended for users who need a simple way to take attendance during a Google Meet. This extension adds a button to the top right bar (next to chat & participant list) to help remember who joined a meeting in Google Meet. Attendance taking allows you to remember who joined an online meeting and see who is not here. (With more online video conferences taking place, its important to have an automatic solution to take attendance ). Try attendance taking for hangouts meet This extension helps to remember when an attendee joined, how long they stayed for the meeting and helps you keep track of the meeting time It is the easiest way to record down attendance : you can follow up later with participants who were unable to make the call. It works well for google hangouts meet To begin using this extension, here is what you need to do: Install the Chrome Browser Extension Go inside a Google Meet meeting. Click on the extension icon when you are IN the meeting to activate the extension. Attendance taking will be enabled once you click on the extension icon when you are in a Google Meet online video call. Take attendance today using this software extension If you have any feedback for attendance taking for google meet app, please let us know on how we can improve our software extension for google video conference. Please note this extension is NOT made by Google and is made by an independent development team. All copyrights belong to their respective owners. Google doesn’t endorse or sponsor this Chrome extension. This is not owned by, it is not licensed by and is not a subsidiary of Google Inc.

0 van 5Geen beoordelingen

Google verifieert reviews niet. Meer informatie over resultaten en reviews

Details

 • Versie
  0.2.2
 • Geüpdatet
  11 november 2021
 • Aangeboden door
  J.Developer
 • Grootte
  1.92MiB
 • Talen
  50 talen
 • Ontwikkelaar
  E-mail
  supp.here@hotmail.com
 • Geen handelaar
  Deze ontwikkelaar heeft zichzelf niet geïdentificeerd als handelaar. Voor consumenten in de Europese Unie geldt dat consumentenrechten niet van toepassing zijn op contracten tussen jou en deze ontwikkelaar.

Privacy

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat je gegevens niet worden verzameld of gebruikt.

Deze ontwikkelaar verklaart dat je gegevens:

 • Niet worden verkocht aan derden, behalve voor de goedgekeurde toepassingen
 • Niet worden gebruikt of overgedragen voor doeleinden die niet zijn gerelateerd aan de kernfunctionaliteit van het item
 • Niet worden gebruikt of overgedragen om de kredietwaardigheid te bepalen of voor doeleinden met betrekking tot leningen

Gerelateerd

Trackit | Meet Attendance Tracker

5,0(2)

Most advanced and easy to use attendance tracker for google meet.

Meet List

5,0(2)

Extension for google meet attendance

Meet Attendance List

5,0(1)

Monitor who attendant your class and meeting!

Google Meet Attendance Tracker

4,1(114)

The most accurate and reliable chrome extension to track attendance in meet.google.com with just a single click !

Google Meet Attendance List

4,7(1,8K)

Easiest way to save the attendance list for your meetings or lectures

Meet Attendance

2,8(362)

Collect attendance in a Google Sheet from a Google Meet.

Attendance for Google Meet™

4,0(69)

Records Google Meet™ attendance and exports to Google Sheets™.

Google Meet Attendance Downloader

0,0(0)

Take attendace of Google Meet with just One Click

Google Meet Attendance Tracker (new)

5,0(2)

Attendance sheet from a Google Meet meeting.

Google Meet Attendance: Participants to CSV

4,8(4)

Save the names of your Google Meet participants to a CSV file instantly... Works perfectly with the new Google Meet UI

FREE Google Meet Attendance List Tracker

5,0(5)

Easiest way to save the attendance list for your meetings or lectures in Google Meet.

Google Meet Attendance

3,9(14)

The simplest way to take attendance on Google Meet.

Trackit | Meet Attendance Tracker

5,0(2)

Most advanced and easy to use attendance tracker for google meet.

Meet List

5,0(2)

Extension for google meet attendance

Meet Attendance List

5,0(1)

Monitor who attendant your class and meeting!

Google Meet Attendance Tracker

4,1(114)

The most accurate and reliable chrome extension to track attendance in meet.google.com with just a single click !

Google Meet Attendance List

4,7(1,8K)

Easiest way to save the attendance list for your meetings or lectures

Meet Attendance

2,8(362)

Collect attendance in a Google Sheet from a Google Meet.

Attendance for Google Meet™

4,0(69)

Records Google Meet™ attendance and exports to Google Sheets™.

Google Meet Attendance Downloader

0,0(0)

Take attendace of Google Meet with just One Click

Google-apps