ManRepository - Hướng Dẫn Linux
Hình ảnh biểu trưng của mục cho ManRepository - Hướng Dẫn Linux

ManRepository - Hướng Dẫn Linux

manrepository.com
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các lệnh Linux.

"Linux Man Pages" is a Chrome extension that allows users to quickly and easily search Linux man pages from the omnibox (address bar) by simply typing "man" followed by the command they wish to look up. In addition to this, the extension also includes a context menu option, allowing users to search for man pages by right-clicking on a selected piece of text and choosing the "Search Linux man pages" option. This extension is a convenient tool for anyone working with Linux systems, as it provides quick access to the comprehensive documentation provided by man pages. The extension is from the official website, manrepository.com, which offers a variety of features to support users in their search for Linux man pages.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.0.5
 • Đã cập nhật
  25 tháng 5, 2023
 • Kích thước
  76.22KiB
 • Ngôn ngữ
  35 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@manualsrepo.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Blueprint Viewer

0,0(0)

Read .bp files in a GIT repository

Translator: LinkedIn Jobs

0,0(0)

A multi-language translator for LinkedIn job descriptions.

Linux To GNU Plus Linux

5,0(1)

Replaces the text 'linux' with 'GNU Plus Linux'.

VideoMind: Quick ChatGPT for Youtube

0,0(0)

1-Click summary, translation or qa for Youtube Videos.

Close Notion Tab

5,0(2)

Automatically close Notion share link tabs after the desktop app opens.

Time Tracker, Todo, Sprint Manager - Basecamp

5,0(11)

Sync daily tasks or work between Basecamp & Moon HRM. Use filters & enhanced features for seamless collaboration.

Commandy

0,0(0)

A place to learn Linux commands

Software Downloader for Windows & Linux

3,0(4)

Software & program downloader to search & download applications integrated with OnWorks.

GL Git Clone

5,0(2)

Adds 'git clone' to the ssh/https clone url, so you simply can copy and paste it into your terminal.

LinkedIn Assistant

0,0(0)

Collect and store information about leads directly from LinkedIn

reveddit language fix

0,0(0)

Allows reveddit.com to work properly when the browser/OS language is not set to english.

Soap2morrow

0,0(0)

pin your shows to watch them another time

Blueprint Viewer

0,0(0)

Read .bp files in a GIT repository

Translator: LinkedIn Jobs

0,0(0)

A multi-language translator for LinkedIn job descriptions.

Linux To GNU Plus Linux

5,0(1)

Replaces the text 'linux' with 'GNU Plus Linux'.

VideoMind: Quick ChatGPT for Youtube

0,0(0)

1-Click summary, translation or qa for Youtube Videos.

Close Notion Tab

5,0(2)

Automatically close Notion share link tabs after the desktop app opens.

Time Tracker, Todo, Sprint Manager - Basecamp

5,0(11)

Sync daily tasks or work between Basecamp & Moon HRM. Use filters & enhanced features for seamless collaboration.

Commandy

0,0(0)

A place to learn Linux commands

Software Downloader for Windows & Linux

3,0(4)

Software & program downloader to search & download applications integrated with OnWorks.

Các ứng dụng của Google