Lumina Dark Mood
आयटम मीडिया १ स्क्रीनशॉट

विहंगावलोकन

Lumina: Your Essential Dark Mood Companion for Seamless Browsing

"""🌙🌟 लुमिना परिचय: आपल्या अविरत ब्राउझिंगसाठी आवश्यक रात्री मोड संगणक! 🌟🌙 🔦 लुमिना सह अत्याधुनिक ब्राउझिंग सुखाचा अनुभव करा, ज्यामुळे आपल्या पसंतीच्या वेबसाइटेसमध्ये रात्री मोड आपल्याला आणखी आनंद देते. आंखांच्या ताकटेवारीला विदा घ्या आणि कमी प्रकाश वापरण्याच्या परिस्थितीतील एक सुखद दृश्यदानाचा आनंद घ्या. 🔦 ✨ मुख्य सुविधा ✨ 🌃 सर्व वेबसाइटेवर रात्री मोड: एक क्लिकद्वारे लुमिना चालू करा आणि सर्व वेब पृष्ठांवर शक्तिशाली रात्री मोड सुविधा आनंद घ्या. आंखांची थकवा कमी करणारा आणि वाचन्याची सुविधा वाढवणारा दृश्यदान आनंद घ्या. 🌃 🚫 समस्यांशी जुळणार्या वेबसाइटेवर रात्री मोड अक्षम करा: आपल्याला कळतं की काही वेबसाइटे रात्री मोडसह पर्यायी नसतील. चिंता नको! लुमिना तुमच्या निश्चित साइटेवर आसानीने रात्री मोड अक्षम करण्याची सुविधा देते, ज्यामुळे किंवा ग्लिच्झेस असलेल्या कोणत्याही त्रुटींशी विनामूल्य ब्राउझिंग अनुभव आनंदाने सुनिश्चित करते. 🚫 💡 लुमिनासह, आपण आपल्या ब्राउझिंग वातावरणाचे पूर्ण नियंत्रण आहात. आपण लेख वाचत असताना, सोशल मीडिया ब्राउझिंग करत असताना किंवा ऑनलाइन खरेदी करत असताना, आपले एक्सटेंशन प्रत्येक पायांवर आपल्याला सर्वोत्तम सुख आणि वाचनीयता सुनिश्चित करते. 💡 🔧 लुमिना आजचं घेऊन आपल्या रात्रीच्या ब्राउझिंग अनुभवाचा क्रांतिकारी करा. आता वेबला एक नवीन प्रकाशात पाहण्याची वेळ आहे! 🔧""" 🌙🌟 Introducing Lumina Dark Mood: Your Essential Night Mode Companion for Seamless Browsing! 🌟🌙 🔦 Are your eyes tired of the blinding brightness of your screen while browsing at night? Say goodbye to eye strain and embrace the soothing embrace of Lumina Dark Mood, the must-have browser extension that brings the enchanting dark mood to all your favorite websites. With Lumina Dark Mood, immerse yourself in a world of darkness and tranquility, even in low-light environments. 🔦 ✨ Key Features of Lumina Dark Mood ✨ 🌃 Embrace the Dark Mood: Activate Lumina Dark Mood's powerful night mode feature across all web pages with just a click. Experience a visually enhanced browsing experience that reduces eye fatigue and enhances readability. With the dark mood, every website becomes a masterpiece of elegance and sophistication. 🌃 🚫 Light up the Problematic Websites: We understand that some websites might not work perfectly with the dark mood. No worries! Lumina Dark Mood allows you to easily disable the dark mood on specific sites, ensuring a seamless browsing experience without any bugs or glitches. Illuminate those problematic websites with the light of Lumina Dark Mood! 🚫 💡 With Lumina Dark Mood, you're in complete control of your browsing environment. Whether you're reading articles, browsing social media, or shopping online, our extension ensures optimal comfort and readability every step of the way. Experience the web in a whole new light, or rather, darkness! 💡 🔧 Get Lumina Dark Mood today and revolutionize your nighttime browsing experience. It's time to immerse yourself in the mysterious allure of the dark mood and see the web in a whole new light, or rather, lack thereof! With Lumina Dark Mood, your browsing experience will never be the same again. 🔧 🌙🌟 Step into the Dark Mood: Introducing Lumina Dark Mood, the ultimate companion for those seeking a captivating and soothing browsing experience. Embrace the night, and let Lumina Dark Mood transform the web into a realm of elegance and relaxation. 🌟🌙 ✨ Key Features of Lumina Dark Mood ✨ 🌃 Night Mode on All Websites: With Lumina Dark Mood, activate the enchanting dark mood on all your favorite websites. Indulge in a visually enhanced browsing experience that not only reduces eye strain but also adds a touch of allure to every webpage. Let the darkness guide your browsing journey. 🌃 🚫 Disable Night Mode on Problematic Websites: Some websites may not harmonize perfectly with the dark mood. Worry not! Lumina Dark Mood allows you to easily disable the dark mood on specific sites, ensuring a seamless browsing experience without any disturbances. Take control of the darkness and let it adapt to your needs. 🚫 💡 With Lumina Dark Mood, your browsing experience will transcend the ordinary. Whether you're delving into articles, exploring social media, or indulging in online shopping, our extension guarantees optimal comfort and readability at every turn. Immerse yourself in the dark mood and unlock a new dimension of browsing pleasure. 💡 🔧 Download Lumina Dark Mood today and embark on a nocturnal adventure like never before. Let the dark mood guide your browsing path and witness the web in a whole new light, or rather, absence of it. Experience the magic of Lumina Dark Mood and discover a realm where nighttime browsing becomes an enchanting escape. 🔧

पाच पैकी ४.६५ रेटिंग

Google हे परीक्षणांची पडताळणी करत नाही. परिणाम आणि परीक्षणे यांच्याबद्दल अधिक जाणून घ्या.

तपशील

 • आवृत्ती
  1.0.1
 • अपडेट केले
  २५ जुलै, २०२३
 • यांनी ऑफर केले
  Rafael Ward
 • आकार
  326KiB
 • भाषा
  ५४ भाषा
 • डेव्हलपर
  ईमेल
  rwardwmh@gmail.com
 • ट्रेडर नाही
  या प्रकाशकाने स्वतःची ओळख ट्रेडर म्हणून केलेली नाही. युरोपियन युनियनमधील ग्राहकांनी कृपया लक्षात घ्या, की तुमच्या आणि या डेव्हलपरमधील करारांना ग्राहकांचे अधिकार लागू होत नाहीत.

गोपनीयता

डेव्हलपरने तो तुमचा डेटा गोळा करणार किंवा वापरणार नसल्याचे डिस्क्लोज केले आहे. अधिक जाणून घेण्यासाठी, डेव्हलपरचे गोपनीयता धोरण पहा.

हा डेव्हलपर घोषित करतो, की तुमचा डेटा

 • मंजूर केलेल्या यूझ केस व्यतिरिक्त, तृतीय पक्षांना विकला जात नाही
 • आयटमच्या मुख्य कार्यक्षमतेशी संबंधित नसलेल्या उद्देशासाठी वापरला किंवा ट्रान्सफर केला जात नाही
 • क्रेडिट पात्रता निश्चित करण्यासाठी किंवा कर्ज देण्यासाठी वापरला किंवा ट्रान्सफर केला जात नाही

तुम्हाला कदाचित हेदेखील आवडेल…

Umbra Dark Discord Themes

४.४(२७)

Experience the Elegance of Umbra: Seamless Dark Discord Themes for Enhanced Browsing

Dark Souls

४.५(३०६)

Dark Souls a classic dark mode for every website. Dark Theme to switch website to dark reader, night shift mode, night and daily…

गडद मोड - रात्रीचा डोळा

४.४(१.९ ह)

प्रत्येक वेबसाइटला हवे तसे डार्क मोड/लाइट मोडवर स्विच करा. नाईट आयने डोळ्यांची काळजी घ्या.

Dark Mode

४.६(२००)

Dark Mode, read at night. Bluelight filter for every website. Relax your eyes at night and day.

Google Apps