Lumina Black Theme - Chrome Web Store
Item ng media na 1 screenshot

Pangkalahatang-ideya

Lumina: Your Essential Black Theme Companion for Seamless Browsing

""""🌙🌟 Ipinakilala ang Lumina: Ang Iyong Mahalagang Kasama sa Night Mode para sa Ganap na Maginhawang Pag-browse! 🌟🌙 🔦 Masubukan ang pinakadakilang kaginhawahan sa pag-browse gamit ang Lumina, ang dapat na mayroon na browser extension na nagdadala ng night mode sa lahat ng iyong paboritong mga website. Ipaalam na sa wakas ang pagod sa mata at tamasahin ang isang nakalulunod na karanasan sa pagtingin, kahit sa mga mababang ilaw na kapaligiran. 🔦 ✨ Pangunahing Mga Tampok ✨ 🌃 Night Mode sa Lahat ng Mga Website: I-activate ang matapang na tampok ng night mode ng Lumina sa lahat ng mga pahina sa web sa pamamagitan lamang ng isang click. Tamasahin ang isang visually enhanced na karanasan sa pag-browse na nagpapabawas ng pagod sa mata at nagpapataas ng pagbabasa. 🌃 🚫 Ipatay ang Night Mode sa mga Problematikong Websites: Nauunawaan namin na may ilang mga website na maaaring hindi gumana nang perpekto sa night mode. Huwag mag-alala! Nagbibigay-daan ang Lumina upang madaling ipatay ang night mode sa partikular na mga site, na nagtitiyak ng walang aberya o glitch na pag-browse. 🚫 💡 Sa Lumina, nasa ganap na kontrol ka ng iyong kapaligiran sa pag-browse. Sa pagbabasa ng mga artikulo, pag-browse sa mga social media, o pag-sho-shopping online, tiyak na magbibigay-kasiyahan ang aming extension at magpapabuti sa pagbabasa sa bawat hakbang. 💡 🔧 Kunin ang Lumina ngayon at baguhin ang iyong karanasan sa pag-browse sa gabi. Panahon na upang makita ang web sa isang bagong liwanag! 🔧""" 🌙🌟 Introducing Lumina Black Theme: Your Ultimate Black Mode Companion for Seamless Browsing! 🌟🌙 🔦 Experience the epitome of browsing comfort with Lumina Black Theme, the must-have browser extension that brings the power of black mode to all your favorite websites. Say goodbye to eye strain and embrace a soothing viewing experience, even in low-light environments. 🔦 ✨ Key Features of Lumina Black Theme ✨ 🌃 Black Mode on All Websites: Activate Lumina Black Theme's powerful black mode feature across all web pages with just a single click. Enjoy a visually captivating and enhanced browsing experience that not only reduces eye fatigue but also enhances readability. 🌃 🚫 Disable Black Mode on Problematic Websites: We understand that some websites might not perfectly align with black mode. Fear not! Lumina Black Theme allows you to effortlessly disable black mode on specific sites, ensuring a seamless browsing experience without any bugs or glitches. 🚫 💡 With Lumina Black Theme, you are in complete control of your browsing environment. Whether you are engrossed in reading articles, scrolling through social media, or shopping online, our extension guarantees optimal comfort and readability every step of the way. 💡 🔧 Get Lumina Black Theme today and revolutionize your nighttime browsing experience. It's time to witness the web in a whole new light with the power of black mode! 🔧 💥 Immerse Yourself in the Elegance of Black Mode: Lumina Black Theme envelops your favorite websites in a sleek and sophisticated black color scheme that exudes a sense of style and modernity. Indulge in an exclusive browsing experience that is not only visually captivating but also reduces strain on your eyes. 💥 🌌 Enhance Readability and Focus: Lumina Black Theme's black mode transforms the harsh white backgrounds of websites into soothing black, providing the perfect backdrop for easy reading and enhanced focus. Experience a significant reduction in eye strain, allowing you to delve deeper into the content you love. 🌌 🛠️ Customizable Black Mode: Lumina Black Theme offers you the freedom to customize your black mode experience. Adjust the contrast and brightness levels to match your preference, ensuring a personalized and comfortable browsing journey. 🛠️ 🎨 Unleash Your Creativity: Lumina Black Theme serves as a canvas for your imagination. As you browse, the vibrant colors of images and content pop against the black background, creating a visually striking experience that showcases the true beauty of the web. 🎨 🌙 Join the Black Mode Revolution: With Lumina Black Theme, you become part of a growing community that embraces the power of black mode. Experience the web like never before, with enhanced visuals, reduced eye strain, and a truly immersive browsing experience. 🌙 🔦 Don't settle for ordinary browsing experiences when you can have extraordinary ones with Lumina Black Theme. Embrace the magic of black mode and transform your nighttime browsing into an unforgettable journey. Get Lumina Black Theme now and witness the web in all its black mode glory! 🔦

4.5 sa 54 na rating

Hindi vine-verify ng Google ang mga review. Matuto pa tungkol sa mga resulta at review.

Mga Detalye

 • Bersyon
  1.0.1
 • Na-update
  Hulyo 25, 2023
 • Iniaalok ng
  Rafael Ward
 • Laki
  326KiB
 • Mga Wika
  54 (na) wika
 • Developer
  Email
  rwardwmh@gmail.com
 • Hindi trader
  Hindi tinukoy ng developer na ito ang sarili bilang trader. Para sa mga consumer sa European Union, pakitandaang hindi naaangkop ang mga karapatan ng consumer sa mga kontrata sa pagitan mo at ng developer na ito.

Privacy

Inihayag ng developer na hindi nito kokolektahin o gagamitin ang iyong data. Para matuto pa, tingnan ang patakaran sa privacy ng developer.

Ipinapahayag ng developer na ito na ang iyong data ay

 • Hindi ibinebenta sa mga third party na hindi kabilang sa mga naaprubahang sitwasyon ng paggamit
 • Hindi ginagamit o inililipat para sa mga layuning hindi nauugnay sa pangunahing functionality ng item
 • Hindi ginagamit o inililipat para tukuyin ang pagiging creditworthy o para sa mga layunin ng pagpapautang

Posibleng magustuhan mo rin…

Umbra Dark Facebook Theme

4.4(28)

Experience the Elegance of Umbra: Seamless Dark Facebook Theme for Enhanced Browsing

Dark Mode - Dark Reader

4.5(310)

Dark Reader a classic dark theme for every website. Dark Theme to switch website to dark reader, night shift mode, night and daily…

Dark Mode - Night Eye

4.4(2K)

Ilipat ang bawat website sa dark mode / light mode ayon sa gusto. Alagaan ang iyong mga mata gamit ang Night Eye.

Dark Mode

4.6(213)

Dark Mode, read at night. Bluelight filter for every website. Relax your eyes at night and day.

Mga app ng Google