Looper - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Best Loop Tool. Works with all websites! Move your mouse cursor over any video and set loop in a portion/range.

The Loop Tool! Move your mouse cursor over any video and set loop in a portion/range. Works with YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, TikTok, Twitch, Vimeo! 👌 Features: ✓ Select a video simply by hovering over it ✓ Set loop in a portion/range ✓ Hide Looper popup with "i" key Open Source! 🎈 Check out Looper's source code and contribute here: • https://github.com/victor-savinov/looper Permissions explained: ⭐️ "Read and change all your data on the websites you visit": to be able to connect to and modify Looper control of any website that include videos.

4,1/521 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1
 • Đã cập nhật
  3 tháng 11, 2021
 • Nhà cung cấp
  Save time!
 • Kích thước
  74.34KiB
 • Ngôn ngữ
  51 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Code for Charity
  github.com/ImprovedTube improvedTube.com YouTube Street Copenhagen 3000 DK
  Email
  hi@improvedtube.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google