Lighthouse - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Lighthouse

Lighthouse

developers.google.com/web
Nổi bật
4,4(

308 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Lighthouse is an open-source, automated tool for improving the performance, quality, and correctness of your web apps.

Lighthouse is an open-source, automated tool for improving the performance, quality, and correctness of your web apps. When auditing a page, Lighthouse runs a barrage of tests against the page, and then generates a report on how well the page did. From here you can use the failing tests as indicators on what you can do to improve your app. * Quick-start guide on using Lighthouse: https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/ * View and share reports online: https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/ * Github source and details: https://github.com/GoogleChrome/lighthouse

4,4/5308 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  100.0.0.4
 • Đã cập nhật
  23 tháng 4, 2024
 • Kích thước
  50.7KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  lighthouse-extension-owners@google.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Google Analytics Debugger

4,2(535)

Prints useful information to the JavaScript console by enabling the debug version of the Google Analytics Javascript.

META SEO inspector

4,4(575)

NEW VERSION COMPLIANT WITH MANIFEST V3 STANDARDS This extension is mainly aimed at web developers that need to verify the HTML of…

View Rendered Source

4,5(36)

View source is dead. See how the browser renders a page, not just what the server sends.

axe DevTools - Web Accessibility Testing

4,0(109)

Accessibility Checker for Developers, Testers, and Designers in Chrome

Web Developer Checklist

4,2(52)

Analyses any web page for violations of best practices

SEO META in 1 CLICK

4,9(1,1 N)

Displays all meta data and main SEO information for the best SEO

SEO Search Simulator by Nightwatch

4,8(2,4 N)

Simulate search engine queries from any location on Google and easily check and track your website or your competitor's rankings.

Web Vitals

4,1(41)

Measure metrics for a healthy site

Checkbot: SEO, Web Speed & Security Tester 🚀

4,9(929)

Test SEO/speed/security of 100s of pages in a click! Check broken links, HTML/JavaScript/CSS, URL redirects, duplicate titles...

PageSpeed Insights (MV3)

3,4(76)

Analyze the performance of your webpages and get specific suggestions on how to optimize them.

Schema Builder for Structured Data

3,7(30)

Easily build validated json-ld structured data markup for any webpage. Based on schema.org specification

AMP Validator

4,2(95)

Automatically checks each page for AMP validation.

Google Analytics Debugger

4,2(535)

Prints useful information to the JavaScript console by enabling the debug version of the Google Analytics Javascript.

META SEO inspector

4,4(575)

NEW VERSION COMPLIANT WITH MANIFEST V3 STANDARDS This extension is mainly aimed at web developers that need to verify the HTML of…

View Rendered Source

4,5(36)

View source is dead. See how the browser renders a page, not just what the server sends.

axe DevTools - Web Accessibility Testing

4,0(109)

Accessibility Checker for Developers, Testers, and Designers in Chrome

Web Developer Checklist

4,2(52)

Analyses any web page for violations of best practices

SEO META in 1 CLICK

4,9(1,1 N)

Displays all meta data and main SEO information for the best SEO

SEO Search Simulator by Nightwatch

4,8(2,4 N)

Simulate search engine queries from any location on Google and easily check and track your website or your competitor's rankings.

Web Vitals

4,1(41)

Measure metrics for a healthy site

Các ứng dụng của Google