LHM Screen - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho LHM Screen

LHM Screen

lophocmoi.com
5,0(

1 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Ứng dụng hỗ trợ chia sẻ màn hình Lớp học trực tuyến https://lophocmoi.com

Ứng dụng chia sẻ màn hình hỗ trợ cho dịch vụ lớp học tương tác trực tuyến https://lophocmoi.com

5/51 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.2
 • Đã cập nhật
  16 tháng 9, 2017
 • Kích thước
  4.69KiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@lophocmoi.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google