LeDuy Crawl Extension - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

LeDuy Crawl Extension!

Tiện ích này sẽ giúp bạn có thể xem danh sách video của anh Lê Một

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.1
 • Đã cập nhật
  16 tháng 11, 2022
 • Nhà cung cấp
  imnamnv
 • Kích thước
  1.42MiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  Email
  imnamnv@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Paint - Microsoft Paint

4,6(267)

Create stunning illustrations with the paint extension! This intuitive drawing tool enables you to effortlessly draw on-screen and…

Google Arts & Culture

4,4(1,6 N)

Art masterpieces from Google Arts & Culture in your browser tabs

AutoDraw for skribbl.io

3,6(255)

Auto draws images in pictionary game skribbl.io.

Trình tải xuống video phổ biến

3,8(490)

Trình tải xuống video mạnh mẽ. Tải xuống video từ các mạng xã hội, nền tảng lưu trữ và phát trực tuyến video. Hỗ trợ hầu hết các…

Return YouTube Dislike

4,7(16,8 N)

Returns ability to see dislikes

Custom Cursor for Chrome™ - Con trỏ tùy chỉnh

4,7(48,9 N)

Con trỏ tùy chỉnh cho Chrome ™. Sử dụng một bộ sưu tập lớn các con trỏ miễn phí hoặc tải lên của riêng bạn.

FrankerFaceZ

4,4(674)

Use a variety of unique faces on Twitch!

Cute Cursor - con trỏ tùy chỉnh

4,6(15 N)

Con trỏ tùy chỉnh vui nhộn dành cho Chrome™. Thay thế con trỏ chuột mặc định bằng con trỏ tùy chỉnh từ bộ sưu tập các con trỏ thú…

Magic Actions for YouTube™

4,7(128,3 N)

Enhance your YouTube watching experience! Cinema Mode, Mouse Wheel Volume Control, AutoHD, Expand, Snapshots …

Custom Mouse Cursor for Chrome

4,5(5 N)

Transform your Chrome experience with one of our custom cursors! Give your mouse a unique and stylish look by replacing it with an…

Ears: Bass Boost, EQ Any Audio!

4,5(3,5 N)

EQ any audio you find on the web, live! Crank the bass, dim the highs, up the vocals: all with Ears!

Ice Dodo

4,6(365)

Play 3D game easily by clicking the little icon at the top right corner of your browser.

Paint - Microsoft Paint

4,6(267)

Create stunning illustrations with the paint extension! This intuitive drawing tool enables you to effortlessly draw on-screen and…

Google Arts & Culture

4,4(1,6 N)

Art masterpieces from Google Arts & Culture in your browser tabs

AutoDraw for skribbl.io

3,6(255)

Auto draws images in pictionary game skribbl.io.

Trình tải xuống video phổ biến

3,8(490)

Trình tải xuống video mạnh mẽ. Tải xuống video từ các mạng xã hội, nền tảng lưu trữ và phát trực tuyến video. Hỗ trợ hầu hết các…

Return YouTube Dislike

4,7(16,8 N)

Returns ability to see dislikes

Custom Cursor for Chrome™ - Con trỏ tùy chỉnh

4,7(48,9 N)

Con trỏ tùy chỉnh cho Chrome ™. Sử dụng một bộ sưu tập lớn các con trỏ miễn phí hoặc tải lên của riêng bạn.

FrankerFaceZ

4,4(674)

Use a variety of unique faces on Twitch!

Cute Cursor - con trỏ tùy chỉnh

4,6(15 N)

Con trỏ tùy chỉnh vui nhộn dành cho Chrome™. Thay thế con trỏ chuột mặc định bằng con trỏ tùy chỉnh từ bộ sưu tập các con trỏ thú…

Các ứng dụng của Google