Kiosk for Teamviewer-Remote Desktop
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

With TeamViewer, you can control computers remotely from your Chromebook or Chrome browser in an easy, fast and secure way, as if…

With TeamViewer, you can control computers remotely from your Chromebook or Chrome browser in an easy, fast and secure way, as if you were sitting right in front of them. now in kiosk mode Note: This app is not in any way associated with teamviewer ink. all content in app in screenshots or in this description including teamviewer logo is subject copyright by teamviewer ink.

3,2/527 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1
 • Đã cập nhật
  21 tháng 10, 2016
 • Nhà cung cấp
  ajbatsche
 • Kích thước
  412KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google