Kiểm tra thẻ CCCD/BHYT & các tiện ích - Chrome Web Store
Item media 3 screenshot
Item video thumbnail
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item video thumbnail
Item video thumbnail
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot

Overview

Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế và các tiện ích khác do HPG thực hiện

Hỗ trợ nhân viên y tế nhập liệu nhanh và chính xác trên hệ thống VNPTHIS. Hệ thống sẽ lấy 3 thông tin: họ tên, mã thẻ, ngày sinh trên thẻ bảo hiểm y tế của bệnh nhân sau đó sẽ so sánh thông tin này với cổng của bảo hiểm y tế(đơn vị phát hành thẻ bảo hiểm và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế) nhằm giảm thiểu sai sót thông tin bệnh nhân, giảm thiểu việc lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế. version 1.1.1.0 : thêm tính năng gọi bệnh nhân( yêu cầu chạy tốt trên edge win10) nếu ko muốn có thể dùng bản cũ tại https://chromewebstore.google.com/detail/gaaanohfaaiaelgkodoinhchhmhnnjck?hl=vi

5 out of 51 rating

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Details

 • Version
  1.1.3.3
 • Updated
  May 23, 2024
 • Offered by
  Trung tâm điện tử Đại Thành
 • Size
  265KiB
 • Languages
  Tiếng Việt
 • Developer
  DTEHP
  Email
  truongkt2002@gmail.com
 • Trader
  This developer has identified itself as a trader per the definition from the European Union.

Privacy

Kiểm tra thẻ CCCD/BHYT & các tiện ích has disclosed the following information regarding the collection and usage of your data. More detailed information can be found in the developer's privacy policy.

Kiểm tra thẻ CCCD/BHYT & các tiện ích handles the following:

Personally identifiable information

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Support

Related

Kiểm tra thẻ BHYT - VNPT HIS

4.8(12)

Kiểm tra thẻ và tự cập nhật thông tin thẻ BHYT

Kiểm tra thẻ CCCD/BHYT & các tiện ích

4.8(14)

Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế và các tiện ích khác do HPG thực hiện

HIS L2 QTI

0.0(0)

HIS L2 QTI

Order Quảng Châu

1.0(1)

Công cụ lấy hàng Order Quảng Châu - orderquangchau.vn

Vietnam Social Security Declaration

3.9(27)

Ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Dịch vụ xác minh Google Maps - 0934225077

5.0(1)

Tạo Mới Và Xác Minh Phủ Kín Google Maps Giải Pháp Marketing - 0934225077

Tạo QR Code thẻ BHYT đăng kí VssID.

0.0(0)

Tạo QR Code thẻ BHYT đăng kí VssID.

Hỗ trợ HIS - VLG

5.0(4)

Hỗ trợ kiểm tra thẻ BHYT, in toa thuốc

Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.

4.7(3)

Kiểm tra dữ liệu phát sinh Thu, Sổ thẻ.

VNPT HIS L3 (10.0.41)

4.8(4)

VNPT

Tandan eSign

0.0(0)

Phần mềm chữ ký số.

Vietnam Social Security Internal

1.9(27)

Hoàn thành quá trình ký số cho các ứng dụng nội bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Kiểm tra thẻ BHYT - VNPT HIS

4.8(12)

Kiểm tra thẻ và tự cập nhật thông tin thẻ BHYT

Kiểm tra thẻ CCCD/BHYT & các tiện ích

4.8(14)

Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế và các tiện ích khác do HPG thực hiện

HIS L2 QTI

0.0(0)

HIS L2 QTI

Order Quảng Châu

1.0(1)

Công cụ lấy hàng Order Quảng Châu - orderquangchau.vn

Vietnam Social Security Declaration

3.9(27)

Ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Dịch vụ xác minh Google Maps - 0934225077

5.0(1)

Tạo Mới Và Xác Minh Phủ Kín Google Maps Giải Pháp Marketing - 0934225077

Tạo QR Code thẻ BHYT đăng kí VssID.

0.0(0)

Tạo QR Code thẻ BHYT đăng kí VssID.

Hỗ trợ HIS - VLG

5.0(4)

Hỗ trợ kiểm tra thẻ BHYT, in toa thuốc

Google apps