Karadarbību laikmets - oriģināls
Vienuma multivides ekrānuzņēmums: 1

Kopsavilkums

Spēlējiet Age of War Original kā Chrome paplašinājumu - varat spēlēt arī bez interneta, izmēģiniet to tagad!

Play more games on the top-left menu. "Age of War Original" is a captivating strategy game that catapults players through the annals of time, challenging them to build and evolve civilizations from the dawn of history to the futuristic realms. 🏰⚔️ 🕹️ Gameplay: Immerse yourself in an epic journey as you strategically deploy units, advance technologies, and fortify your defenses. The game spans multiple ages, each characterized by distinct units and challenges. Adapt your tactics to conquer foes and lead your civilization to victory! 🏞️ Evolutionary Timeline: Witness the evolution of your civilization from primitive cavemen armed with spears to advanced futuristic warriors wielding high-tech weaponry. Progress through the ages, unlocking new units and abilities that redefine the course of history. ⚔️ Strategic Warfare: Engage in intense battles against AI opponents, each with unique strengths and strategies. Develop a well-balanced army, upgrade your units, and deploy powerful special attacks to outsmart your adversaries. 🏛️ Base Building: Construct formidable bases that withstand the test of time. Balance resource management, upgrade structures, and strategically position defenses to repel enemy attacks. A well-designed base is the key to survival in this dynamic strategy game. 🌐 Multi-Age Campaigns: Embark on an enthralling campaign that spans various ages, each presenting new challenges and adversaries. Experience the evolution of warfare and adapt your strategies to prevail in different historical and futuristic settings. 🎮 Upgrade and Unlock: Earn in-game currency through victories and use it to unlock new units, upgrade existing ones, and enhance your technological prowess. The more you progress, the more formidable your civilization becomes. 👑 Become a Time-Traveling Conqueror: Rise through the ages, demonstrate your strategic brilliance, and establish your dominance as a time-traveling conqueror. Can you lead your civilization to triumph across the ages? 🌟 Timeless Appeal: "Age of War Original" captivates players with its blend of strategic depth, historical evolution, and engaging gameplay. Whether you're a seasoned strategist or a casual gamer, the game offers a timeless experience that keeps you coming back for more.

5 no 54 vērtējumi

Google nepārbauda atsauksmes. Uzziniet vairāk par rezultātiem un atsauksmēm.

Detalizēta informācija

 • Versija
  21.3
 • Atjaunināts
  2024. gada 24. janvāris
 • Lielums
  13.4MiB
 • Valodas
  Valodu skaits: 38
 • Izstrādātājs
  vietne
  E-pasts
  retrobowlofficial2024@gmail.com
 • Neesmu komersants
  Šis izstrādātājs nav norādījis, ka būtu tirgotājs. Patērētāji Eiropas Savienībā, lūdzu, ņemiet vērā, ka uz līgumiem starp jums un šo izstrādātāju var neattiekties patērētāju tiesības.

Konfidencialitāte

Izstrādātājs ir norādījis, ka nevāks un neizmantos jūsu datus. Lai uzzinātu vairāk, skatiet izstrādātāja konfidencialitātes politiku.

Šis izstrādātājs apgalvo, ka jūsu dati:

 • Netiek pārdoti trešajām pusēm, izņemot apstiprinātos lietošanas gadījumus.
 • netiek izmantoti vai pārsūtīti ar tādu mērķi, kas nav saistīts ar preces pamatfunkcijām;
 • netiek izmantoti vai pārsūtīti, lai noteiktu kredītspēju vai pieņemtu vai palīdzētu pieņemt lēmumus par aizdevumiem.

Atbalsts

Lai uzdotu jautājumus, iesniegtu ieteikumus vai saņemtu palīdzību problēmu novēršanā, apmeklējiet izstrādātāja atbalsta vietni.

Jums varētu patikt arī šādas preces

Pacman Game Offline for Google Chrome

4,6(18)

Play classic Pacman game offline version on your Google Chrome!

Batman Runner Game

5,0(7)

Play Batman Runner Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Tiny Fishing - Free Game

4,2(12)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Google lietotnes