Kalendár Google a Kontrola kalendára programu Outlook
Logo položky Kalendár Google a Kontrola kalendára programu Outlook

Kalendár Google a Kontrola kalendára programu Outlook

rendom.net
Vybrané
2,0(

4 hodnotenia

)
Médium položky 1 – snímka obrazovky

Prehľad

Udržte si poriadok pomocou Kalendára Google a Kalendára Outlooku. Konferenčné hovory z Microsoft Teams, Google Meet a Zoom.

📅✨ Chrome Calendar extension is a versatile tool that seamlessly integrates with your Google Calendar and Outlook calendar, allowing you to conveniently view and manage all your events directly in your browser. Stay organized and never miss an important meeting, appointment, or conference call again! 🚀🌟 ✨ Features ✨ 📆 Syncs with Google Calendar and Outlook calendar to display all events 🔄 🌈 Provides a clean and intuitive interface for browsing your calendar 🖥️ 🔔 Displays upcoming events in a browser popup 📩 📋 Supports various event types, including meetings, appointments, reminders, and conference calls 📞 🔍 Quick access to event details, join conference calls, and set reminders ⏰ ➕ Create new events directly from the extension 🆕 🌓 Customizable dark and light themes for a personalized experience 🌙☀️ 📲 Synchronization across multiple devices for seamless access to your calendar 📱💻 Whether you prefer a dark 🌙 or light ☀️ theme, Chrome Calendar extension offers a visually appealing interface that adapts to your preference. With its user-friendly design, you can effortlessly browse and manage your calendar, ensuring that you never miss a beat in your busy schedule. The extension conveniently syncs with both Google Calendar and Outlook calendar, providing a centralized hub for all your events. Stay on top of your schedule with the handy browser popup, which displays upcoming events at a glance. From important meetings to crucial appointments, conference calls to reminders, the extension supports various event types, making it a versatile tool for managing your calendar. Accessing event details, joining conference calls, and setting reminders is a breeze, thanks to the extension's quick access features. With just a click, you can dive into event specifics and easily participate in conference calls. Plus, the extension allows you to create new events directly within it, eliminating the need to navigate to different applications or tabs. Personalize your calendar experience with customizable dark and light themes. Whether you prefer a sleek dark layout for late-night work sessions or a vibrant light theme for a lively atmosphere, the extension adapts to your choice, enhancing your visual experience. The synchronization feature of Chrome Calendar extension ensures that your calendar remains up to date across multiple devices. Whether you're on your phone 📱 or your computer 💻, you can seamlessly access and manage your calendar, eliminating the hassle of manual updates and providing consistent access to your schedule wherever you go. In summary, Chrome Calendar extension is a powerful tool that optimizes your Google Calendar and Outlook calendar experience. With its seamless integration, user-friendly interface, customizable themes, and synchronization capabilities, it's the perfect companion to keep you organized, informed, and in control of your schedule. Say goodbye to missed appointments and hello to effortless event management with Chrome Calendar extension! 📅✨💪

2 z 54 hodnotenia

Google recenzie neoveruje. Ďalšie informácie o výsledkoch a recenziách

Podrobnosti

 • Verzia
  3.0.0
 • Aktualizované
  19. apríla 2024
 • Veľkosť
  17.62MiB
 • Jazyky
  Jazyky: 55
 • Vývojár
  Rendom
  str. 188, 3/1 Nur-sultan, Astana 010000 KZ
  Webové stránky
  E-mail
  focuso.app@gmail.com
 • Obchodný subjekt
  Tento vývojár sa podľa definície Európskej únie identifikoval ako obchodník.

Ochrana súkromia

V súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich údajov zverejnil vývojár položky Kalendár Google a Kontrola kalendára programu Outlook nasledujúce informácie. Podrobnejšie informácie nájdete v jeho pravidlách ochrany súkromia.

Kalendár Google a Kontrola kalendára programu Outlook spracúva:

Informácie na overenie

Tento vývojár vyhlasuje, že vaše údaje:

 • sa nepredávajú tretím stranám mimo schválených prípadov použitia,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na účely, ktoré nesúvisia so základnou funkciou položky,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na zisťovanie úverovej bonity ani na účely poskytovania úverov.

Podpora

Podobné

Smartmarks: Ultimate Správca záložiek s AI

4,5(28)

Záložky poháňané ChatGPT. Náhľady na YouTube, sledovanie cien na Amazon, eBay, Aliexpress a Etsy

Text do Outlook Kalendára

5,0(1)

Ľahko vytvorte udalosť v Outlook Kalendári z akéhokoľvek zvýrazneného textu

Albato GPT-Assistant

5,0(1)

Upgrade browsing with AI-powered text summaries, ChatGPT-crafted comments and share data with favorite apps via Albato GPT-Assistant

Badge Notifications for Outlook PWA

3,0(2)

A tool to add a pending notification app badge (tested on Chrome OS)

Ultimate New Tab s kalendárom a ChatGPT

4,8(2,2 tis.)

Najlepšie rozšírenie pre prehliadač s bočným panelom ChatGPT, kalendárom, Google úlohami, Google Keep, Todoist, TickTick, Outlook,…

Google Calendar Resize Sidebar

5,0(2)

Chrome extension for resizing Google Calendar sidebar.

Today - Google Calendar Highlighter for Today

3,6(9)

Highlight the today box in Google Calendar

Cards & Colors

5,0(3)

Extension enhances visibility to issues and cards on Jira Agile boards based on colored edges and statuses

Better Outlook - for Microsoft Outlook

4,4(9)

Manage Microsoft Outlook emails from the extension popup and get real-time notifications for new emails.

Calendar Synchronization - SyncPenguin

4,0(2)

A simple and free service for two-way Google Calendar and Microsoft Office 365 Exchange (Outlook) calendar synchronization

Super Calendar

5,0(1)

Save any interesting event information into calendar form. Export events directly to multipul calenders.

Meeting Dolphin Google Calendar Tags

5,0(5)

The best Google Calendar companion. Enables you to add tags to events, drive insights, search & filter and much more.

Smartmarks: Ultimate Správca záložiek s AI

4,5(28)

Záložky poháňané ChatGPT. Náhľady na YouTube, sledovanie cien na Amazon, eBay, Aliexpress a Etsy

Text do Outlook Kalendára

5,0(1)

Ľahko vytvorte udalosť v Outlook Kalendári z akéhokoľvek zvýrazneného textu

Albato GPT-Assistant

5,0(1)

Upgrade browsing with AI-powered text summaries, ChatGPT-crafted comments and share data with favorite apps via Albato GPT-Assistant

Badge Notifications for Outlook PWA

3,0(2)

A tool to add a pending notification app badge (tested on Chrome OS)

Ultimate New Tab s kalendárom a ChatGPT

4,8(2,2 tis.)

Najlepšie rozšírenie pre prehliadač s bočným panelom ChatGPT, kalendárom, Google úlohami, Google Keep, Todoist, TickTick, Outlook,…

Google Calendar Resize Sidebar

5,0(2)

Chrome extension for resizing Google Calendar sidebar.

Today - Google Calendar Highlighter for Today

3,6(9)

Highlight the today box in Google Calendar

Cards & Colors

5,0(3)

Extension enhances visibility to issues and cards on Jira Agile boards based on colored edges and statuses

Aplikácie Googlu