Kalendarz Google i Outlook - Chrome Web Store
Obraz logo produktu Kalendarz Google i Outlook

Kalendarz Google i Outlook

rendom.net
Polecane
2,0(

4 oceny

)
Zrzut ekranu 1 multimediów dotyczących produktu

Przegląd

Pozostań zorganizowany dzięki kalendarzowi Google i kalendarzowi Outlook. Połączenia konferencyjne z Microsoft Teams, Google Meet i…

📅✨ Chrome Calendar extension is a versatile tool that seamlessly integrates with your Google Calendar and Outlook calendar, allowing you to conveniently view and manage all your events directly in your browser. Stay organized and never miss an important meeting, appointment, or conference call again! 🚀🌟 ✨ Features ✨ 📆 Syncs with Google Calendar and Outlook calendar to display all events 🔄 🌈 Provides a clean and intuitive interface for browsing your calendar 🖥️ 🔔 Displays upcoming events in a browser popup 📩 📋 Supports various event types, including meetings, appointments, reminders, and conference calls 📞 🔍 Quick access to event details, join conference calls, and set reminders ⏰ ➕ Create new events directly from the extension 🆕 🌓 Customizable dark and light themes for a personalized experience 🌙☀️ 📲 Synchronization across multiple devices for seamless access to your calendar 📱💻 Whether you prefer a dark 🌙 or light ☀️ theme, Chrome Calendar extension offers a visually appealing interface that adapts to your preference. With its user-friendly design, you can effortlessly browse and manage your calendar, ensuring that you never miss a beat in your busy schedule. The extension conveniently syncs with both Google Calendar and Outlook calendar, providing a centralized hub for all your events. Stay on top of your schedule with the handy browser popup, which displays upcoming events at a glance. From important meetings to crucial appointments, conference calls to reminders, the extension supports various event types, making it a versatile tool for managing your calendar. Accessing event details, joining conference calls, and setting reminders is a breeze, thanks to the extension's quick access features. With just a click, you can dive into event specifics and easily participate in conference calls. Plus, the extension allows you to create new events directly within it, eliminating the need to navigate to different applications or tabs. Personalize your calendar experience with customizable dark and light themes. Whether you prefer a sleek dark layout for late-night work sessions or a vibrant light theme for a lively atmosphere, the extension adapts to your choice, enhancing your visual experience. The synchronization feature of Chrome Calendar extension ensures that your calendar remains up to date across multiple devices. Whether you're on your phone 📱 or your computer 💻, you can seamlessly access and manage your calendar, eliminating the hassle of manual updates and providing consistent access to your schedule wherever you go. In summary, Chrome Calendar extension is a powerful tool that optimizes your Google Calendar and Outlook calendar experience. With its seamless integration, user-friendly interface, customizable themes, and synchronization capabilities, it's the perfect companion to keep you organized, informed, and in control of your schedule. Say goodbye to missed appointments and hello to effortless event management with Chrome Calendar extension! 📅✨💪

2 na 54 oceny

Google nie sprawdza opinii. Dowiedz się więcej o wynikach i opiniach.

Szczegóły

 • Wersja
  3.1.5
 • Zaktualizowano
  22 lipca 2024
 • Rozmiar
  20.82MiB
 • Języki
  Języki: 55
 • Deweloper
  Rendom
  str. 188, 3/1 Nur-sultan, Astana 010000 KZ
  Witryna
  E-mail
  focuso.app@gmail.com
 • Przedsiębiorca
  Ten programista określił siebie jako przedsiębiorcę zgodnie z definicją Unii Europejskiej.

Prywatność

Udostępniono podane niżej oświadczenie dotyczące zbierania i używania Twoich danych przez produkt Kalendarz Google i Outlook. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w polityce prywatności dewelopera.

Kalendarz Google i Outlook obsługuje te dane:

Informacje dotyczące uwierzytelniania

Ten wydawca oświadcza, że Twoje dane

 • nie są sprzedawane osobom trzecim (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
 • nie są używane ani przesyłane w celach niezwiązanych z podstawową funkcją produktu,
 • nie są używane ani przesyłane w celu ustalenia zdolności kredytowej lub udzielania pożyczek.

Pomoc

Pokrewne

Meeting Dolphin Google Calendar Tags

5,0(5)

The best Google Calendar companion. Enables you to add tags to events, drive insights, search & filter and much more.

Zakładki - Śledzenie cen Amazon, eBay, Aliexpress

4,5(28)

Zakładki zasilane przez ChatGPT. Smartmarks, podgląd YouTube, śledzenie cen na Amazon, eBay, Aliexpress i Etsy

Tekst do Kalendarza Outlook

5,0(1)

Łatwo utwórz wydarzenie w Kalendarzu Outlook z dowolnego wyróżnionego tekstu

Albato GPT-Assistant

5,0(1)

Upgrade browsing with AI-powered text summaries, ChatGPT-crafted comments and share data with favorite apps via Albato GPT-Assistant

Nowa karta Kalendarz z ChatGPT

4,8(2,2 tys.)

Najlepsze rozszerzenie przeglądarki nowej karty z Kalendarzem Google, ChatGPT, Gmail

Google Calendar Resize Sidebar

5,0(3)

Chrome extension for resizing Google Calendar sidebar.

Today - Google Calendar Highlighter for Today

3,1(11)

Highlight the today box in Google Calendar

Cards & Colors

5,0(3)

Extension enhances visibility to issues and cards on Jira Agile boards based on colored edges and statuses

Better Outlook - for Microsoft Outlook

4,5(11)

Manage Microsoft Outlook emails from the extension popup and get real-time notifications for new emails.

Kalendarz 2024

4,8(4)

Kalendarz 2024 to rozszerzenie przeglądarki, które zapewnia szybki i wygodny dostęp do kalendarza każdego miesiąca i roku.

Calendar Synchronization - SyncPenguin

4,0(2)

A simple and free service for two-way Google Calendar and Microsoft Office 365 Exchange (Outlook) calendar synchronization

Super Calendar

5,0(1)

Save any interesting event information into calendar form. Export events directly to multipul calenders.

Meeting Dolphin Google Calendar Tags

5,0(5)

The best Google Calendar companion. Enables you to add tags to events, drive insights, search & filter and much more.

Zakładki - Śledzenie cen Amazon, eBay, Aliexpress

4,5(28)

Zakładki zasilane przez ChatGPT. Smartmarks, podgląd YouTube, śledzenie cen na Amazon, eBay, Aliexpress i Etsy

Tekst do Kalendarza Outlook

5,0(1)

Łatwo utwórz wydarzenie w Kalendarzu Outlook z dowolnego wyróżnionego tekstu

Albato GPT-Assistant

5,0(1)

Upgrade browsing with AI-powered text summaries, ChatGPT-crafted comments and share data with favorite apps via Albato GPT-Assistant

Nowa karta Kalendarz z ChatGPT

4,8(2,2 tys.)

Najlepsze rozszerzenie przeglądarki nowej karty z Kalendarzem Google, ChatGPT, Gmail

Google Calendar Resize Sidebar

5,0(3)

Chrome extension for resizing Google Calendar sidebar.

Today - Google Calendar Highlighter for Today

3,1(11)

Highlight the today box in Google Calendar

Cards & Colors

5,0(3)

Extension enhances visibility to issues and cards on Jira Agile boards based on colored edges and statuses

Aplikacje Google