JSONVue
Hình ảnh biểu trưng của mục cho JSONVue

JSONVue

Nổi bật
4,5(

2,7 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6

Tổng quan

Validate and view JSON documents

JSONView port for Chrome. Original firefox extension is here: http://benhollis.net/software/jsonview/ Notes: - JSON is validated using a client-side javascript implementation of JSONLint (http://github.com/zaach/jsonlint) - this extension displays JSON text compliant with rfc 4627 (http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt) - The stylesheet used to display the JSON content can be customized - JSONP (http://en.wikipedia.org/wiki/JSON#JSONP) is supported

4,5/52,7 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

SON LE DUC24 thg 2, 2021

rất tốt, mothers extension

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

HVA Software3 thg 10, 2018

ngon

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.2.3
 • Đã cập nhật
  28 tháng 11, 2023
 • Nhà cung cấp
  gildas
 • Kích thước
  181KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  gildas.lormeau@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

XML Tree

4,0(554)

Displays XML data in a user friendly way.

JSON Viewer

4,2(156)

Validates and makes JSON documents easy to read. Open source.

Octotree - GitHub code tree

4,9(1,1 N)

GitHub on steroids

OctoLinker

4,9(110)

OctoLinker – Links together, what belongs together.

JSON Viewer

4,5(1,1 N)

The most beautiful and customizable JSON/JSONP highlighter that your eyes have ever seen. Open source at https://goo.gl/fmphc7

JSON Formatter

4,6(1,8 N)

Makes JSON easy to read. Open source.

React Developer Tools

4,0(1,5 N)

Adds React debugging tools to the Chrome Developer Tools. Created from revision 47cf347e4 on 3/8/2024.

Vue.js devtools

4,3(2 N)

Browser DevTools extension for debugging Vue.js applications.

JSON-handle

4,8(442)

It's a browser and editor for JSON document.You can get a beautiful view

Postman Interceptor

4,3(946)

Capture requests from any website and send them to Postman Client.

PHPView

4,3(39)

Validate and view PHP print_r outputs

Talend API Tester - Free Edition

4,8(4,2 N)

Visually interact with REST, SOAP and HTTP APIs.

XML Tree

4,0(554)

Displays XML data in a user friendly way.

JSON Viewer

4,2(156)

Validates and makes JSON documents easy to read. Open source.

Octotree - GitHub code tree

4,9(1,1 N)

GitHub on steroids

OctoLinker

4,9(110)

OctoLinker – Links together, what belongs together.

JSON Viewer

4,5(1,1 N)

The most beautiful and customizable JSON/JSONP highlighter that your eyes have ever seen. Open source at https://goo.gl/fmphc7

JSON Formatter

4,6(1,8 N)

Makes JSON easy to read. Open source.

React Developer Tools

4,0(1,5 N)

Adds React debugging tools to the Chrome Developer Tools. Created from revision 47cf347e4 on 3/8/2024.

Vue.js devtools

4,3(2 N)

Browser DevTools extension for debugging Vue.js applications.

Các ứng dụng của Google