JSON Viewer
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

The most beautiful and customizable JSON/JSONP highlighter that your eyes have ever seen. Open source at https://goo.gl/fmphc7

It is a Chrome extension for printing JSON and JSONP. Notes: * This extension might crash with other JSON highlighters/formatters, you may need to disable them * To highlight local files and incognito tabs you have to manually enable these options on the extensions page * Sometimes when the plugin updates chrome leaves the old background process running and revokes some options, like the access to local files. When this happen just recheck the option that everything will work again * Works on local files (if you enable this in chrome://extensions) Features * Syntax highlighting * 27 built-in themes * Collapsible nodes * Clickable URLs (optional) * URL does not matter (the content is analysed to determine if its a JSON or not) * Inspect your json typing "json" in the console * Hot word `json-viewer` into omnibox (type `json-viewer` + TAB and paste your JSON into omnibox, hit ENTER and it will be highlighted) * Toggle button to view the raw/highlighted version * Works with numbers bigger than Number.MAX_VALUE * Option to show line numbers * Option to customize your theme * Option to customize the tab size * Option to configure a max JSON size to highlight * Option to collapse nodes from second level + Button to unfold all collapsed nodes * Option to include a header with timestamp + url * Option to allow the edition of the loaded JSON * Option to sort json by keys * Option for C-style braces and arrays * Scratch pad, a new area which you can type/paste JSON and format indefinitely using a button or key shortcut. To access type `json-viewer` + `TAB` + `scratch pad` ENTER This plugin is open source https://github.com/tulios Bugs and suggestions https://github.com/tulios/json-viewer/issues Contributors Thiago Pontes (@thiagopnts) @bluec0re @North101 Ben Hollander (@benhollander) Mehdi Bahrami (@mehdibahraami) Reimund Trost (@reimund) Ben van Enckevort (@benvan) License MIT License Any questions tweet me @tulios

4,5/51,1 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Chiến Phạm Quang16 thg 9, 2023

Lỗi trên trình duyệt Edge, trình duyệt Cốc Cốc thì hoạt động bình thường

Có 5/5 người dùng thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.18.1
 • Đã cập nhật
  23 tháng 12, 2020
 • Nhà cung cấp
  tulios
 • Kích thước
  310KiB
 • Ngôn ngữ
  English (United States)
 • Nhà phát triển
  Tulio Ornelas
  Tulegatan 12, app 1101 Stockholm 11353 Sweden
  Email
  ornelas.tulio@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google