Support: Invisible Kahoot Name

3 support issues

  • All
  • Questions
  • Suggestions
  • Problems

Phượng Phí Thị

Dec 22, 2021

chờ lâu quá mà vẫn ko vào được

bấm vào đầu tiên nó hiện nên cái vòng chòn xoay rồi màn hình trắng chờ mãi ko được

A Chrome Web Store user

Oct 24, 2018

i dont know how to use it

i cant use it at all

A Chrome Web Store user

Sep 14, 2018

kahoot

i want to install this aplication for my computer but can't

Google apps