INSSIST | Instagram க்கான வலை உதவியாளர்
INSSIST | Instagram க்கான வலை உதவியாளர் தயாரிப்பின் லோகோ படம்

INSSIST | Instagram க்கான வலை உதவியாளர்

inssist.com
பிரத்யேகமானவை
4.7(

5.4ஆ ரேட்டிங்குகள்

)
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்

மேலோட்டப் பார்வை

Post photos, videos, stories, reels to Instagram from Web. Schedule posts, send DMs, manage hashtags.

BASIC FEATURES FOR INSTAGRAM ON DESKTOP * Use Instagram (almost) like on your Phone * Post photos, stories, IGTVs, videos, carousel posts, reels 🔥 * Get relevant #hashtag suggestions * Send direct messages * Dark mode 🌑 ADVANCED FEATURES FOR INSTAGRAM ON PC / MAC * Save posts to Inspiration library for reposting 🔥 * Pre-plan posts in a grid or calendar 🔥 * Schedule posts (posted automatically when you are online) 🔥 * CSV-powered scheduling * Ghost DM reading mode * Set up DM templates and send quick DM replies * Manage hashtag collections and hashtag metrics * Build hashtag ladders * Multi-account support WHY INSSIST * All-in-one tool for browsing or working with Instagram on your desktop, right in your browser: posting, reposting, scheduling, DM, hashtags etc. * Inssist supports Video uploads and is the only way to upload Videos from Desktop without sharing your Instagram password with a 3rd party app. * Inssist ensures the Photos are published with the best resolution and quality possible. Photos uploaded with Inssist are not blurred by image compression comparing to other Chrome extensions or "user-agent switch" approach 😱 * Inssist allows scheduling Carousels without mobile app notifications and is the only scheduling app that does auto-posting for Carousels. DATA SECURITY * Secure. You Instagram data does not leave your PC, we do not collect, store or sell it. Ever. More on our Privacy Policy at https://inssist.com/privacy * Free, Ads-Free and Just Works. Because life is too short for bad software. WHAT PEOPLE SAY 🌟 I love it. It makes my work and life easier in uploading contents in my desktop. Brilliant solutions for Virtual Assistants and Social media Managers as well as Influencers, bloggers and creators. 🌟 Wonderful app. It lets me scheduled my post on Pro mode, which really help for small business to plan ahead their social media game. Keep it up guys! 🌟 This is honestly my favourite plug-in as a social media marketer. Couldn't live without it! Disclaimer: Inssist does not belong or related to the official Instagram application / website in any ways. It is an unofficial app that is developed and maintained independently. Inssist (browser plugin) is a wrapper to the original Instagram web application and makes it more usable adding many improvements, styling and bug fixes. This Chrome plugin is not endorsed or certified by any third party. All third party logos and trademarks displayed on this Chrome plugin are properties of the third parties. Inssist is distributed AS IS. For more info, privacy policy and terms of service, visit our web site: https://inssist.com/ ------------- RATE US ------------- If you like Inssist, tell your friends about it by sharing a link to inssist.com! ------------- REACH US ------------- If you want to report a bug or have a feature request, please do not hesitate to reach us directly at inssist@slashed.io. You can find more info on the plugin usage and security under our FAQ page at https://inssist.com/faq

4.7/55.4ஆ ரேட்டிங்குகள்

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  28.0.4
 • சமீபத்தியது
  19 ஜூன், 2024
 • அம்சங்கள்
  ஆப்ஸ் சார்ந்த வாங்கல்களை வழங்குகிறது
 • அளவு
  9.48MiB
 • மொழிகள்
  53 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  Slashed
  Ankerstrasse 10 Zurich 8050 CH
  வலைத்தளம்
  மின்னஞ்சல்
  inssist@slashed.io
 • வணிகர்
  ஐரோப்பிய யூனியனின் வரையறையின்படி இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்துகிறது.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவைச் சேகரிப்பது, பயன்படுத்துவது ஆகியவை தொடர்பாக இந்தத் தகவல்களை INSSIST | Instagram க்கான வலை உதவியாளர் வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் விரிவான தகவல்களை டெவெலப்பரின் தனியுரிமைக் கொள்கையில் பார்க்கலாம்.

INSSIST | Instagram க்கான வலை உதவியாளர் பின்வருபவற்றைக் கையாள்கிறது:

தனிப்பட்ட ஒருவரை அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்

பின்வருபவற்றை இந்த டெவெலப்பர் தெரிவிக்கிறார்:

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழல்கள் தவிர்த்து மற்ற சூழல்களில் மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பயனர் தரவு விற்பனை செய்யப்படாது
 • நீட்டிப்பின் முக்கியச் செயல்பாட்டிற்குத் தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகத் தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது
 • கடன் பெறுவதற்கான தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளவோ கடன் நோக்கங்களுக்காகவோ தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது

ஆதரவு

கேள்விகள், பரிந்துரைகள், சிக்கல்கள் போன்றவை தொடர்பான உதவிக்கு டெவெலப்பரின் உதவித் தளத்தைப் பாருங்கள்

தொடர்புடையவை

FastSave (reels, photo, story)

3.8(217)

Download videos, photos, stories, Reels and IGTV from Instagram. Repost Photo or Video from any IG profile page to your feed.

Video Downloader for Instagram™

2.8(360)

The fastest and easiest way to save any video from Instagram.

Instagram Web Client & Video Downloader

4.8(193)

Enjoy the convenience of running an innovative web client for Instagram™, with all the features you love from the mobile app.…

IG DM bot - DM Automation

4.3(19)

IG DM bot: Send private messages to new followers or anyone—followers, followings, others automatically on Instagram.

Desktop For Instagram

4.5(3.8ஆ)

Use Desktop For Instagram To Get The Best Mobile Instagram Look And Feel Experience!

EasyLoad. Upload Video & Photo for Instagram

4.2(67)

This extension allows uploading photo and video to Instagram feed and stories from desktop

StoriesHub. Stories App for Instagram

4.4(502)

Watch Lives and Stories anonymously. Download IGTV and Stories. Record and download Lives. Upload photo and video to Stories.

Phoneon. App for Instagram

4.5(33)

Customize Instagram desktop view and design, and enjoy additional features. Download and upload stories, photo and video

Improved Layout for Instagram

4.6(764)

Download Instagram photo, video and stories from Instagram. Instagram downloader, downloader for Instagram. Download from…

App for Instagram

4.5(247)

Download Instagram photo, video and stories from Instagram. Instagram downloader, downloader for Instagram. Download from…

Improved Layout for Instagram

4.7(549)

Download Instagram photo, video and stories from Instagram. Instagram downloader, downloader for Instagram. Download from…

Follower Boost | Bot Follower Automation

1.8(28)

Get real and organic followers with our growth service, effortlessly.

FastSave (reels, photo, story)

3.8(217)

Download videos, photos, stories, Reels and IGTV from Instagram. Repost Photo or Video from any IG profile page to your feed.

Video Downloader for Instagram™

2.8(360)

The fastest and easiest way to save any video from Instagram.

Instagram Web Client & Video Downloader

4.8(193)

Enjoy the convenience of running an innovative web client for Instagram™, with all the features you love from the mobile app.…

IG DM bot - DM Automation

4.3(19)

IG DM bot: Send private messages to new followers or anyone—followers, followings, others automatically on Instagram.

Desktop For Instagram

4.5(3.8ஆ)

Use Desktop For Instagram To Get The Best Mobile Instagram Look And Feel Experience!

EasyLoad. Upload Video & Photo for Instagram

4.2(67)

This extension allows uploading photo and video to Instagram feed and stories from desktop

StoriesHub. Stories App for Instagram

4.4(502)

Watch Lives and Stories anonymously. Download IGTV and Stories. Record and download Lives. Upload photo and video to Stories.

Phoneon. App for Instagram

4.5(33)

Customize Instagram desktop view and design, and enjoy additional features. Download and upload stories, photo and video

Google ஆப்ஸ்