IG Likes to CSV - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6

Tổng quan

Quickly export details of all users who liked an Instagram post using our simple Chrome extension. just add URL and download Likes…

IGLikes extract Instagram likes including emails & phone numbers, Export to CSV with one click. An IG Likes Export Tool to Extract Instagram likes and export to CSV. IGLikes - IG Likes Export Tool, automatically scrapes user profiles from Instagram post likes and exports them to CSV files. 1️⃣ Feature ✅ Export likes from Instagram to csv ✅ Extract user profile, including follower and following count, posts count, public Email, public phone number and external URL, etc. ✅ Save extracted data to local storage, download data anytime and support to continue extract anytime. 2️⃣ How to get started? (1) Enter a link to an Instagram post (Select Include email in Setting if you want to export email, and increase Random Interval between the requests to decrease risk, e.g.12s) (2)On the Settings page, set your preferences, such as request interval (3) Click the Export Button (4) Click to export to CSV when the data extract completes. 3️⃣ FAQ If you have any problems, don't hesitate to contact us at pingappsteam@tailang.top 4️⃣ Data Privacy All the data you process is on your local computer and never passes through our servers. 5️⃣ Statement INSTAGRAM is a trademark of Instagram, LLC. IGLikes is not affiliated with, endorsed, sponsored, or otherwise related to INSTAGRAM, Inc. or any of its affiliates or subsidiaries.

5/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.5.3
 • Đã cập nhật
  2 tháng 2, 2024
 • Tính năng
  Cung cấp tính năng mua trong ứng dụng
 • Nhà cung cấp
  Ping Apps Team
 • Kích thước
  3.14MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  pingappsteam@tailang.top
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

IG Likes to CSV đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

IG Likes to CSV xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Instagram Export Tool :Tiện ích Xuất Theo Dõi IG - IG Follower Export Tool

4,9(2,3 N)

IG Follower Export Tool - IG Tools can Export IG followers and following to Excel/CSV formats with one click.

IG Follower Export Tool - IG Email Extractor

4,5(126)

The Instagram Followers Scraper is a tool that allows users to extract Instagram followers, following including Emails.

Follower Export Tool - IG Export

4,4(7)

Follower Export Tool to Extract Instagram follower and following list and export to CSV with one click

InsL - Instagram like picker & exporter

4,1(13)

Instagram giveaway picker & IG likes to Excel Exporter

Các ứng dụng của Google