Idle Breakout - Miễn phí và Không bị chặn - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Chơi Idle Breakout Unblocked như một tiện ích Chrome - Cũng có thể chơi mà không cần Internet, Hãy thử ngay bây giờ!

⚒️🕹️ Idle Breakout Unblocked: Break Bricks, Earn Upgrades! Embark on a journey of breakout brilliance with Idle Breakout Unblocked—an addictive, unblocked gaming experience that combines strategy and endless fun! 🌟 Break bricks, earn upgrades, and watch your empire grow in this pixelated idle adventure. 🧱💥 Key Features: 🏆 Break bricks and build your empire in an unblocked setting! 🔄 Unlock upgrades and power-ups for ultimate efficiency! 🎮 Enjoy seamless, uninterrupted play with the Unblocked version! 🕹️ Immerse yourself in the captivating world of pixelated breakouts! 🔥 Why Idle Breakout? 🔥 Play more games on the top-left menu Whether you're a casual gamer or a strategy enthusiast, Idle Breakout Unblocked offers a uniquely satisfying gaming experience. Watch your empire expand as you break through the blocks! 🚀🎮 👉 Break, Build, Conquer! Click "Add to Chrome" now and dive into the world of Idle Breakout Unblocked. Unleash your strategic skills, break those bricks, and build your empire to new heights! 🕹️🧱

2/51 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.3
 • Đã cập nhật
  11 tháng 12, 2023
 • Kích thước
  2.04MiB
 • Ngôn ngữ
  38 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  luadola123@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

Moto X3M 5 Pool Party - Free Game

4,6(10)

Play Moto X3M 5 Pool Party as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Tiny Fishing - Free Game

4,2(11)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Batman Runner Game

5,0(7)

Play Batman Runner Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Các ứng dụng của Google