Horses Puzzle
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

The best horses jigsaw puzzle! For touch & non-touch Chromebooks. The puzzle game for all horse lovers! Our horses and ponies…

The best horses jigsaw puzzle! For touch & non-touch Chromebooks. The puzzle game for all horse lovers! Our horses and ponies jigsaw puzzles are 100% free and fun for adults and youths! Slide the puzzle pieces to the right place and recreate all the horses and ponies. Our puzzle has pictures of lot's of different beautiful horses and the cutest ponies. Every picture is cut into small jigsaw pieces and mixed up. The more you advance, the harder the puzzle gets! The game as 4 different skill levels: • 5 levels of 3x3 pieces • 10 levels of 4x4 pieces • 15 levels of 5x5 pieces • 35 levels of 6x6 pieces Rate and +1 our game if you like it and also download our other games! Copyright © MadRabbit Studio

5/51 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.3
 • Đã cập nhật
  25 tháng 2, 2016
 • Nhà cung cấp
  MadRabbit
 • Kích thước
  9.23MiB
 • Ngôn ngữ
  39 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google