History Manager - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Superb new tab page to treasure - and apply your whole history! Be smarter & faster - Chromium deletes history after 90 days.…

Superb new tab page to treasure - and apply your whole history! Be smarter & faster - Chromium deletes history after 90 days. 'Senile storage' is a paradox (storage is to reduce forgetting, not promote it. Just like we also avoid Alzheimers & Snapchat) PREVIEW alpha version! Please just select* "SEARCH IN TABLES", to understand the essential feature, to filter & make use of your history in multiple ways at once. ( *thats all for now. In future it should allow to search history and external sites in one go of course) many smiles to you! --- Also coinsider joining us please. We fulfill wishes since ~10 years https://github.com/code-charity . Unfortunately we lost our main developer r in 2022 :( And compare with our slightly older DEMO without indexedDB I think we shouldnt reinvent the wheel either way, but use the most powerful JS lib for search with "(no)SQL" queries and more! While july26 (above) is the most functional we got, the current master.zip already has great GUI updates/enhancements. Please help us pick up/carry on our GUI lib too: https://github.com/code-for-charity/SATUS

4/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0-alpha
 • Đã cập nhật
  8 tháng 4, 2023
 • Nhà cung cấp
  Save time!
 • Kích thước
  821KiB
 • Ngôn ngữ
  51 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Code for Charity
  github.com/ImprovedTube improvedTube.com YouTube Street Copenhagen 3000 DK
  Email
  hi@improvedtube.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google