Hình ảnh thành bảng Excel - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Trích xuất bảng từ tệp hình ảnh và xuất ra CSV/Excel.

Overview: This tool enables you to extract tables from Image Files and export the results to a CSV or Excel file with a single click. Features: ✅ Extracts Tables from Image Files. ✅ Support PNG/JPG/JPEG/Gif format. ✅ Extract multiple tables from images. ✅ Export tables to CSV and Excel XLSX. Is it Free? Yes, it's completely free! You can access basic functionalities or upgrade for more features. Feedback and Support: If you have any questions or need support, please contact us here: https://forms.gle/7EYBSJjRm1zbhSps8 Privacy and Security: We take your privacy seriously. We do not keep any data extracted.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.0
 • Đã cập nhật
  15 tháng 4, 2024
 • Tính năng
  Cung cấp tính năng mua trong ứng dụng
 • Nhà cung cấp
  ProductivityImprover
 • Kích thước
  5.49MiB
 • Ngôn ngữ
  21 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  w
  Wal Street 192 NY 1023 US
  Email
  web.wxs@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Hình ảnh thành bảng Excel đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Hình ảnh thành bảng Excel xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Instant Data Scraper

4,9(4,4 N)

Instant Data Scraper extracts data from web pages and exports it as Excel or CSV files

Chụp bảng - Dữ liệu dạng bảng vào bảng tính

4,5(52)

Thu thập dữ liệu dạng bảng trên các trang web. Xuất sang Microsoft Excel, Google Trang tính, CSV, v.v.

Table Capture

4,3(529)

Copies HTML tables to the clipboard or exports them to Microsoft Excel, CSV, Google Sheets, Office 365, etc.

Airtable Extractor by Table Capture

4,7(34)

Allows you to extract data from an Airtable shared view to Excel (XLSX), CSV or JSON.

Các ứng dụng của Google