Group User Crawller for FB™
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Generate new marketing opportunities by extracting member data from your Facebook groups and exporting scraped data to CSV format.

Group Extractor for FB™ is a tool that allows you to extract up to 3000 members from any Facebook™ group that you are a member of and save the data in a CSV file. This extracted data can then be used to generate high-quality leads. What information does It scrape? we can extract the group id, group member list as well as other sections: - User Id - User Name - Profile URL - Profile Picture - Biography - Is Verified How to export a list of members of a group? Scraping members from Group can be done easily with our tool, without any need for coding. Follow these steps: - Open Facebook.com, and open the Group you want to extract. - Copy the URL on the browser location. - Paste the URL into the extension's input box, click "EXPORT MEMBERS TO CSV", wait for the process to complete, and then click "Download Members" to download the data in a CSV file for use in Excel. How quickly will I receive the results? The data extraction process begins immediately after you make a request. The duration of the extraction will vary depending on the amount of information you need to retrieve. Facebook™ is a trademark of Facebook Inc., registered in the U.S. and other countries. This independent project was developed by ExtensionBox and has no relationship to Facebook™ or Facebook Inc.

3,4/516 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.7
 • Đã cập nhật
  10 tháng 4, 2024
 • Kích thước
  2.47MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@extensionsbox.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Group User Crawller for FB™ đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Group User Crawller for FB™ xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Automation tool for groups on Facebook™

4,5(21)

Useful automations for your Facebook groups!

Messenger Bot - Automate Message Sender

3,4(8)

Send bulk private messages automatically to a list of users in the background

ESUIT | Group Members Extractor for Facebook™

4,4(14)

2023 Extract the Essence of Facebook Conversations with Ease: Export Nested Comments like Never Before!

Group Extractor for Facebook™

1,9(18)

A smart tool for download Facebook group memeber to Excel / CSV.

Business Leads Scrapper Tool

5,0(2)

Business Leads Scrapper Tool heps you to scrape the information from facebook search page results

F.B Data Scraper - Posts, Comments

2,6(5)

Easy data extraction tools of FACEBOOK Posts, Comments

Group Member Extractor for Facebook™

0,0(0)

Scrape Facebook group members, one click to export Facebook group members to CSV/Excel/JSON file.

Group Extractor

1,8(15)

Extract facebook group members information when they join your group

Group Members Exporter

5,0(5)

Export Facebook group member requests into a Google sheet

Leads Extractor for Facebook™️ - Email+Phone

1,5(13)

A smart tool for scrape email address and phone number from Facebook groups members, fans page followers, and friends by friends.

PhantomBuster

3,6(45)

This extension will allow you to easily retrieve your session cookies each time you use PhantomBuster.

Easy Web Data Scraper

4,2(97)

Free & No-code scraper tool can automatically flip pages to extract or export any data you need

Automation tool for groups on Facebook™

4,5(21)

Useful automations for your Facebook groups!

Messenger Bot - Automate Message Sender

3,4(8)

Send bulk private messages automatically to a list of users in the background

ESUIT | Group Members Extractor for Facebook™

4,4(14)

2023 Extract the Essence of Facebook Conversations with Ease: Export Nested Comments like Never Before!

Group Extractor for Facebook™

1,9(18)

A smart tool for download Facebook group memeber to Excel / CSV.

Business Leads Scrapper Tool

5,0(2)

Business Leads Scrapper Tool heps you to scrape the information from facebook search page results

F.B Data Scraper - Posts, Comments

2,6(5)

Easy data extraction tools of FACEBOOK Posts, Comments

Group Member Extractor for Facebook™

0,0(0)

Scrape Facebook group members, one click to export Facebook group members to CSV/Excel/JSON file.

Group Extractor

1,8(15)

Extract facebook group members information when they join your group

Các ứng dụng của Google