Greek TV Pro
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Παρακολουθήστε ζωντανά ανοικτά Ελληνικά Κανάλια με μια απλή και εύχρηστη εφαρμογή. Η εφαρμογή περιέχει μόνο ανοικτά κανάλια…

Παρακολουθήστε ζωντανά ανοικτά Ελληνικά Κανάλια με μια απλή και εύχρηστη εφαρμογή. Η εφαρμογή περιέχει μόνο ανοικτά κανάλια (free-to-air).

1/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1338
 • Đã cập nhật
  7 tháng 4, 2015
 • Nhà cung cấp
  Coprime Software
 • Kích thước
  3.98MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google