Google Meet Attendance Tracker
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Google Meet Attendance Tracker

Google Meet Attendance Tracker

Nổi bật
4,1(

116 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

The most accurate and reliable chrome extension to track attendance in meet.google.com with just a single click !

The most reliable and accurate chrome extension to track attendance in meet.google.com with just a single click ! once you have successfully installed this extension whenever you join a meeting in meet.google.com a new button named Track Attendance will be appearing in the bottom left of the google meet UI on clicking that button the attendance tracking script will start automatically and show how long the attendance is being monitored and clicking on that button again would generate the attendance report The attendance report will contain the following details : 1. Attendance tracking start time, 2. Attendance tracking stop time, 3. Total number of persons attended the meeting, 4. Total class duration , 5. Count of people who attended more than 65% duration of the class, 6. Count of people who attended less than 65% duration of the class, 7. List of all the people names with their total attended duration and their attendance percentage 8. The data of people who attended less than 65% duration of the class will be highlighted in red color This extension was made specially for teachers to track the attendance of their students in online class during this pandemic, It can also be used to have a general overview after the end of the meeting since it can give you details like how many attended and how many attended more than 65% duration of the meeting etc... Let us know if you want to add any new features to this extension contact : shaileshrkumar@hotmail.com

4,1/5116 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.3
 • Đã cập nhật
  19 tháng 5, 2024
 • Nhà cung cấp
  shaileshrkumar
 • Kích thước
  666KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  shaileshrkumar@hotmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Google Meet Attendance Tracker đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Google Meet Attendance Tracker xử lý dữ liệu sau:

Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Google Meet Attendance: Participants to CSV

4,8(4)

Save the names of your Google Meet participants to a CSV file instantly... Works perfectly with the new Google Meet UI

Google Meet Attendance

3,9(50)

Save the time joined and left of all attendees with one click!

Google Meet Attendance

3,9(14)

The simplest way to take attendance on Google Meet.

Meet auto admit

3,9(67)

It admits automatically users from outside the organisation!

Google Meet Attendance List

4,7(1,8 N)

Easiest way to save the attendance list for your meetings or lectures

Attendance for Google Meet™

3,9(71)

Records Google Meet™ attendance and exports to Google Sheets™.

Meet Attendance List

5,0(1)

Monitor who attendant your class and meeting!

Meet Attendance

2,8(362)

Collect attendance in a Google Sheet from a Google Meet.

Google Meet Attendance Simple

5,0(1)

A Simple and Sober Google Meet Attendance Extension

Auto Admit for Google Meet

4,2(716)

Automatically admit join requests from external guests to Google Meet

Fast Attendance

4,0(1)

Take attendance from Google Meet with the click of a button! Integrated with times + days of the week - enter once, and you're done!

Google Meet Attendance Tracker (new)

5,0(2)

Attendance sheet from a Google Meet meeting.

Google Meet Attendance: Participants to CSV

4,8(4)

Save the names of your Google Meet participants to a CSV file instantly... Works perfectly with the new Google Meet UI

Google Meet Attendance

3,9(50)

Save the time joined and left of all attendees with one click!

Google Meet Attendance

3,9(14)

The simplest way to take attendance on Google Meet.

Meet auto admit

3,9(67)

It admits automatically users from outside the organisation!

Google Meet Attendance List

4,7(1,8 N)

Easiest way to save the attendance list for your meetings or lectures

Attendance for Google Meet™

3,9(71)

Records Google Meet™ attendance and exports to Google Sheets™.

Meet Attendance List

5,0(1)

Monitor who attendant your class and meeting!

Meet Attendance

2,8(362)

Collect attendance in a Google Sheet from a Google Meet.

Các ứng dụng của Google