Google Analytics Debugger
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Prints useful information to the JavaScript console by enabling the debug version of the Google Analytics Javascript.

This extension loads the debug version of the Google Analytics Javascript for all sites you browse using Google Chrome. It prints useful information to the Javascript console. These messages include error messages and warnings which can tell you when your analytics tracking code is set up incorrectly. In addition, it provides a detailed breakdown of each tracking beacon sent to Google Analytics. To use this extension, You need to follow three steps: 1. Turn it on by clicking its icon to the right of the address bar. 2. Open the Chrome Javascript console to see the messages. On Windows and Linux, press Control-Shift-J. On Mac, press Command-Option-J. 3. Refresh the page you are on. By installing this extension, you agree to the Chrome Gallery Terms of Service at https://chrome.google.com/extensions/intl/en/gallery_tos.html You can ask questions about the plugin and report bugs at analytics-extensions@google.com New in this version: - Added support for Universal Analytics. - Fixed some bugs.

4,2/5533 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.8
 • Đã cập nhật
  3 tháng 9, 2019
 • Nhà cung cấp
  Google Analytics
 • Kích thước
  28.88KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  analytics-extensions@google.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Debugger for Google Analytics 4 (GA4)

4,5(13)

Browser DevTools extension for debugging Google Analytics 4 (GA4) events.

Debugger for Adobe Analytics

4,4(57)

Prints to JavaScript console what data is sent to Adobe Analytics.

Google Analytics Opt-out Add-on (by Google)

4,0(1,5 N)

Tells the Google Analytics JavaScript not to send information to Google Analytics.

Snowplow Analytics Debugger

4,5(8)

Debug your Snowplow Analytics implementation with the Snowplow Analytics Debugger in Developer Tools.

Các ứng dụng của Google