Google Analytics Debugger
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Prints useful information to the JavaScript console by enabling the debug version of the Google Analytics Javascript.

This extension loads the debug version of the Google Analytics Javascript for all sites you browse using Google Chrome. It prints useful information to the Javascript console. These messages include error messages and warnings which can tell you when your analytics tracking code is set up incorrectly. In addition, it provides a detailed breakdown of each tracking beacon sent to Google Analytics. To use this extension, You need to follow three steps: 1. Turn it on by clicking its icon to the right of the address bar. 2. Open the Chrome Javascript console to see the messages. On Windows and Linux, press Control-Shift-J. On Mac, press Command-Option-J. 3. Refresh the page you are on. By installing this extension, you agree to the Chrome Gallery Terms of Service at https://chrome.google.com/extensions/intl/en/gallery_tos.html You can ask questions about the plugin and report bugs at analytics-extensions@google.com New in this version: - Added support for Universal Analytics. - Fixed some bugs.

4,2/5534 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.8
 • Đã cập nhật
  3 tháng 9, 2019
 • Nhà cung cấp
  Google Analytics
 • Kích thước
  28.88KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  analytics-extensions@google.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Hỗ trợ

Có liên quan

Adswerve - dataLayer Inspector+

4,5(42)

DataLayer Tools for Digital Analysts

dataslayer

4,6(80)

Debug and test tag management (Google Tag Manager, DTM, Tealium) and analytics implementations.

Da Vinci Tools

4,8(32)

The Supermetrics Google Marketing Platform power tools for smart digital marketers and analysts.

WASP.inspector: Analytics Solution Profiler

4,6(189)

Digital analytics quality made easy

Google Analytics Debugger

4,4(35)

A browser extension for debugging Google Analytics tracking code

Analytics Debugger

4,6(181)

Your Single Source of Truth (SSOT) for debugging analytics implementations

[DEPRECATED] Tag Assistant Legacy

4,0(1,2 N)

This extension is no longer supported.

Page Analytics (by Google)

3,4(1,1 N)

The Page Analytics Chrome Extension allows you to see how customers interact with your web pages.

Debugger for Google Analytics 4 (GA4)

4,5(13)

Browser DevTools extension for debugging Google Analytics 4 (GA4) events.

Event Tracking Tracker

4,2(26)

Plugin to track Google Analytics Event Tracker event calls

Datalayer Checker

4,7(29)

The easiest way to debug and check the dataLayer implementations without having to use the browser console!

Tag Assistant Companion

2,7(117)

The Tag Assistant Companion extension works with Tag Assistant to help troubleshoot installation of gtag.js and Google Tag Manager.

Adswerve - dataLayer Inspector+

4,5(42)

DataLayer Tools for Digital Analysts

dataslayer

4,6(80)

Debug and test tag management (Google Tag Manager, DTM, Tealium) and analytics implementations.

Da Vinci Tools

4,8(32)

The Supermetrics Google Marketing Platform power tools for smart digital marketers and analysts.

WASP.inspector: Analytics Solution Profiler

4,6(189)

Digital analytics quality made easy

Google Analytics Debugger

4,4(35)

A browser extension for debugging Google Analytics tracking code

Analytics Debugger

4,6(181)

Your Single Source of Truth (SSOT) for debugging analytics implementations

[DEPRECATED] Tag Assistant Legacy

4,0(1,2 N)

This extension is no longer supported.

Page Analytics (by Google)

3,4(1,1 N)

The Page Analytics Chrome Extension allows you to see how customers interact with your web pages.

Các ứng dụng của Google