Gmail Address Check & Send Verify Tool
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Gmail Address Check & Send Verify Tool

Gmail Address Check & Send Verify Tool

Nổi bật
5,0(

15 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Check From, To, Cc, Bcc, Subject to avoid mistake operation before sending an email message on Gmail.

When you are ready to send an email, this tool helps you check the recipient, subject, etc. to ensure that there is no mistake. Help you work more rigorously. Gmail Address Check Tool displays a confirmation dialog box to prevent incorrect mail transfers. ● The Gmail "Send" button is changed to the "Confirm" button. ● Press the "Confirm" button to open the confirmation dialog box. ● Check the sender, recipient, cc, Bcc, subject, attachment. ● Click OK to close the dialog box. ● If "Confirm" is "Send", press "Send" to send. How do I use Gmail Address Checker Extension? #1 Install this extension in your browser Install Success You will notice an icon at the top right of your browser. #2 Compose an new email Log in your Gmail Click the 'Compose' button to write a new mail. You will notice the 'send' button is replaced by 'Confirm' button. Let's click 'Confirm' button to check items before sending. #3 Click the icon at the top right of your browser Open extension popup window to check the items are correct. · Please check the box if item is correct, else click 'CANCEL' button to modify the send information. · Click 'OK' button if all items are checked. · Then, you can send email! Gmail Address Check & Send Verify Tool is an independent project and has no relationship to Gmail Inc. There are some Tags for extension, such as: ● outlook,outlook email,outlook 365,microsoft outlook,outlook mail,365 outlook,severe weather outlook,outlook live,msn outlook,outlook log in,outlook office,suffolk university outlook,mail outlook,outlook calendar,outlook office 365 ● webmail outlook,recall email outlook,microsoft outlook 365,occupational outlook handbook,outlook 365 email,office 365 outlook,army outlook,out of office message outlook,outlook on the web,office outlook,outlook download ● outlook webmail,outlook online,download outlook,psu outlook,outlook web,outlook.office365,convective outlook,outlook psu,outlook out of office,army outlook email,recall outlook email,spc outlook,outlooks,duke outlook,outlook office com ● outlook com,mail.outlook,office outlook 365,outlook office365,outlook.,email outlook,outlook army,outlook 360,outlook.office 365,outlook recall message,outlook dark mode

5/515 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.8
 • Đã cập nhật
  8 tháng 1, 2024
 • Nhà cung cấp
  Social Analyzer
 • Kích thước
  32.54KiB
 • Ngôn ngữ
  49 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  bobkakataka@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Gmail Address Check & Send Verify Tool đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Gmail Address Check & Send Verify Tool xử lý dữ liệu sau:

Thông tin vị trí
Hoạt động của người dùng
Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Email Verify

5,0(5)

Verifies an email address, checking if it is real or fake.

Entrar for Gmail™

4,9(71)

Entrar for Gmail™, a gmail entrar extension, is a shortcut to open gmail and login gmail.

Send from Gmail - Share a Link Via Email

4,9(62)

provides a button which allows you to send a webpage URL (link) via email.

WAPlus CRM - Best CRM For WA

4,2(130)

Let WAPlus CRM be your most powerful assistant for WhatsApp marketing & WhatsApp sales.

Gmail Checker - Multi Account Gmail Notifier

4,7(62)

Get notifications for multiple Gmail accounts, and read or delete email without opening Gmail

ChatGPT for WhatsApp

4,9(42)

Share your ChatGPT conversations with friends on WhatsApp.

Online Monitor for WhatsApp

4,2(13)

Online Monitor WhatsApp Web

WADeck - WA AI ChatBot & CRM

4,8(1,3 N)

Empowering Conversations, Elevating Connections: WADeck, Your AI Companion in WhatsApp Business.

AI LinkedIn Headshot Generator

4,4(39)

Easily and quickly create professional and realistic HD AI LinkedIn headshots and profile pictures for Social Media

Quick Look Inbox for Gmail

5,0(6)

Get notifications and quick look your new Gmail messages.

GMPlus - ChatGPT mail & chatgpt gmail

4,2(83)

Display ChatGPT response as a suggestion to complete emails, Powered By OpenAI

GMailSend Address Checker -Ngăn chặn truyền sai-

4,3(11)

Trước khi gửi e-mail, hãy kiểm tra các tệp From, To, Cc, Bcc, chủ đề và các tệp đính kèm để tránh truyền sai. (C)SEYA.WORK

Email Verify

5,0(5)

Verifies an email address, checking if it is real or fake.

Entrar for Gmail™

4,9(71)

Entrar for Gmail™, a gmail entrar extension, is a shortcut to open gmail and login gmail.

Send from Gmail - Share a Link Via Email

4,9(62)

provides a button which allows you to send a webpage URL (link) via email.

WAPlus CRM - Best CRM For WA

4,2(130)

Let WAPlus CRM be your most powerful assistant for WhatsApp marketing & WhatsApp sales.

Gmail Checker - Multi Account Gmail Notifier

4,7(62)

Get notifications for multiple Gmail accounts, and read or delete email without opening Gmail

ChatGPT for WhatsApp

4,9(42)

Share your ChatGPT conversations with friends on WhatsApp.

Online Monitor for WhatsApp

4,2(13)

Online Monitor WhatsApp Web

WADeck - WA AI ChatBot & CRM

4,8(1,3 N)

Empowering Conversations, Elevating Connections: WADeck, Your AI Companion in WhatsApp Business.

Các ứng dụng của Google