GitHub Review Filters - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Chrome extension that creates a filters menu bar on GitHub so that you can show/hide file types for pull requests.

If you do pull requests that have a lot of files and you only need to review certain file types, then this is the extension for you. A dynamic toolbar will appear underneath GitHub's main navigation bar which will give you buttons to show or hide individual file types or show/hide all file types. Each file type filter button also shows the number of times that file type is present within the pull request.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.1.4
 • Đã cập nhật
  18 tháng 6, 2015
 • Nhà cung cấp
  psyrendust
 • Kích thước
  124KiB
 • Ngôn ngữ
  42 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google