GeoProxy - Free Proxy
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Proxy based on location

Use location based proxies with GeoProxy. It's completely free!! This extension provides an easy to use intuitive interface for connecting to free proxy from a country of your choice. Trusted by hundreds of thousands of users from all over the world. Please note that free proxies get overloaded easily since many people use it. To help you identify an active working proxy, this extension performs real-time testing of proxies before it can be used. Why You Should Use GeoProxy: Stay Anonymous ------------------------------- Browse websites anonymously and stay protected even when you are using public Wi-Fi or hotspots. Keep your activities on the internet safe and private. Unblock Websites ------------------------------- Hide your real IP address and mask your physical location. Bypass geo-restrictions to unblock Youtube, Twitter, Facebook, Netflix or any other websites that are blocked. Free Proxies ------------------------------- Access all your favorite content easily with proxies which are absolutely free. You can select a proxy from any location of your choice. Protect Privacy ------------------------------- Safeguard your privacy and prevent websites from tracking or selling your personal data. Your online identity is in your control and can no longer be tracked. How to use • Select a country from the list (select 'All' to search from all countries). • Click 'Connect' to find and connect to an active working proxy from that country. • Once connected, you will see the 'ON' badge on the GeoProxy icon. • Click 'Disconnect' to stop using the proxy and use direct connection instead. Online freedom is only a single click away. Happy proxy'ing!!

3,8/51,1 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Trang Nguyễn (Yurin)14 thg 3, 2024

cứ lỗi hoài , chả ra làm sao cả

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

hương thu11 thg 9, 2021

toàn Sorry. We couldn't find any working proxies now. Please try again later. chả hiểu kiểu gì

Có 3/3 người thấy nội dung này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Linh Nguyễn28 thg 8, 2021

Chả tìm thấy proxy

Có 1/2 người thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.0
 • Đã cập nhật
  6 tháng 7, 2022
 • Nhà cung cấp
  Vin
 • Kích thước
  59.5KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  vinay.rv@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

cool-proxy.net proxy switcher

3,0(9)

Set proxy server with one click! Visit Cool-proxy.net, the best resource of proxy servers and set your browser with one click.

Lọc bạn bè không tương tác

4,6(484)

Tiện ích lọc bạn bè Facebook hoàn toàn miễn phí.

Proxy1Click - Secure Proxy Service

1,9(27)

Secure Proxy Service by SSL/TLS with Rsa keys 2048 bit

J2TEAM Cookies

4,8(975)

Công cụ đơn giản để xuất/nhập cookies. Chia sẻ tài khoản trực tuyến mà không tiết lộ mật khẩu của bạn.

Proxy SwitchySharp

4,7(5,6 N)

Manage and switch between multiple proxies quickly & easily. Based on "Proxy Switchy!" & "SwitchyPlus"

Proxxy

3,9(70)

Simply the best proxy interface for chrome.

GeoEdge

4,2(18)

View geo-specific content easily using GeoEdge.

J2TEAM Security

4,9(21,7 N)

J2TEAM Security giúp chống lại các cuộc tấn công lừa đảo.

L.O.C

4,4(2,8 N)

L.O.C is a collection of automation tools.

Stealthy

3,7(1,6 N)

Stealthy allows you to see blocked websites from a click of a button.

Proxybonanza Proxy Manager

3,7(21)

Proxy list manager with automatic login/password filling. Makes it really easy to switch between proxies.

Random Proxy Switcher

4,3(12)

Cycles between proxies randomly every 60 seconds.

cool-proxy.net proxy switcher

3,0(9)

Set proxy server with one click! Visit Cool-proxy.net, the best resource of proxy servers and set your browser with one click.

Lọc bạn bè không tương tác

4,6(484)

Tiện ích lọc bạn bè Facebook hoàn toàn miễn phí.

Proxy1Click - Secure Proxy Service

1,9(27)

Secure Proxy Service by SSL/TLS with Rsa keys 2048 bit

J2TEAM Cookies

4,8(975)

Công cụ đơn giản để xuất/nhập cookies. Chia sẻ tài khoản trực tuyến mà không tiết lộ mật khẩu của bạn.

Proxy SwitchySharp

4,7(5,6 N)

Manage and switch between multiple proxies quickly & easily. Based on "Proxy Switchy!" & "SwitchyPlus"

Proxxy

3,9(70)

Simply the best proxy interface for chrome.

GeoEdge

4,2(18)

View geo-specific content easily using GeoEdge.

J2TEAM Security

4,9(21,7 N)

J2TEAM Security giúp chống lại các cuộc tấn công lừa đảo.

Các ứng dụng của Google