Geometry Dash Lite - Mở khoá và miễn phí - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Chơi Geometry Dash Lite - Phần mở rộng Miễn phí và Không bị chặn - Cũng có thể chơi mà không cần Internet, hãy thử ngay!

Play more game on the top-left menu. 🔶 Geometry Dash Lite - Unblocked & Free 🔶 Embark on a pulse-pounding journey with Geometry Dash Lite – the unblocked and free version of the renowned rhythm-based platformer! Navigate through a geometric world filled with obstacles and challenges that sync perfectly with an electrifying soundtrack. 🎮 Game Highlights: Dynamic Levels: Dive into a series of visually stunning levels filled with challenging obstacles, spikes, and mind-bending geometry. Catchy Soundtrack: Groove to the beat of an adrenaline-pumping soundtrack that enhances the gameplay experience. Endless Adventure: Prove your skills in a game that combines precision, timing, and reflexes, offering an endless challenge for players of all skill levels. Level Editor: Unleash your creativity with the level editor, creating and sharing your custom levels with the Geometry Dash community. 🕹️ How to Play: Jump and Dash: Navigate through the geometric terrain by jumping and dashing to avoid obstacles. Sync with the Beat: Time your moves to the rhythm of the music, turning each level into a thrilling dance of precision and skill. Master Each Level: Progress through various levels, each more challenging than the last, as you strive to achieve mastery. Create Your Levels: Utilize the level editor to design your challenges, adding your own twist to the Geometry Dash universe. Immerse yourself in the addictive world of Geometry Dash Lite, where geometry meets rhythm in an unparalleled gaming experience. Unleash your inner rhythm master, conquer the obstacles, and embark on an epic journey through the pulsating realms of Geometry Dash! 🎵🕹️🔥

3,8/56 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.0
 • Đã cập nhật
  20 tháng 1, 2024
 • Kích thước
  3.33MiB
 • Ngôn ngữ
  38 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  retrobowloriginal@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

Moto X3M 5 Pool Party - Free Game

4,6(10)

Play Moto X3M 5 Pool Party as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Tiny Fishing - Free Game

4,2(11)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Babysitter Daycare Mania Game

5,0(10)

Play Babysitter Daycare Mania Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Các ứng dụng của Google