Generator danych testowych - Chrome Web Store
Item logo image for Generator danych testowych

Generator danych testowych

testerzy.pl
4.6(

12 ratings

)
Item media 4 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item media 4 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item media 4 screenshot

Overview

Generator polskich danych testowych umożliwiający.

Generuj dane testowe jednym kliknięciem w menu kontekstowym swojej przeglądarki. Generator danych testowych pozwala na wygenerowanie / uzupełnienie: - numeru NIP, - numeru REGON, - numeru PESEL, - numeru IBAN, - numeru EAN, - serii i numeru dowodu osobistego, - numeru karty kredytowej, - numeru KRS, - domyślnego tekstu w trzech różnych długościach, - ciągu składającego się z określonych znaków, - danych pobranych z pliku CSV, - danych zdefiniowanych przez użytkownika oraz dodatkowych elementów formularza. DODATEK umożliwia generowanie / wstawianie danych testowych jednym kliknięciem w menu kontekstowym przeglądarki lub zdefiniowanym skrótem klawiszowym. Na edytowalnym polu tekstowym <input type="text"> należy nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać interesującą daną testową dostępną w menu kontekstowym DODATKU lub nacisnąć wcześniej zdefiniowany skrót klawiszowy. Wygenerowana dana testowa zostanie wstawiona do wskazanego pola. Wstawianie danych odbywa się metodą ręczną lub automatyczną. Znane ograniczenia: - Brak lub ograniczone możliwości wklejania danych do pól innego typu niż "text" - menu może się nie wyświetlać lub dane nie zostaną wklejone; - Brak możliwości wklejania danych do niektórych pól zawartych w obiektach iframe lub podobnych; - Brak możliwości wklejania danych do niektórych pól tekstowych "textarea"; - Brak możliwości wklejania danych do większości pól z atrybutem "disabled" lub "readonly"; - Brak możliwości wklejania danych do pól w ustawieniach DODATKU; - Brak możliwości wklejania danych do pól przeglądarki (nie strony www); - Aplikacje oparte na rozwiązaniach Java Script oraz pochodnych mogą uniemożliwić wklejanie danych lub wyświetlenie menu kontekstowego lub wklejone dane mogą powodować błędy walidacji Uwagi: - W zależności od stosowanej konwencji systemu lub walidatorów wygenerowane dane testowe mogą zostać zinterpretowane niewłaściwie; - Pełne ustawienia DODATKU zapisywane są tylko w przypadku poprawnego wypełnienia całego formularza, ponieważ zależności między opcjami nie są uwzględniane; - Ustawienia modułu zapisywane są tylko w przypadku poprawnego wypełnienia całego modułu, ponieważ zależności między opcjami nie są uwzględniane; - Moduły i ich ustawienia są niezależne względem innych modułów więc walidacja ustawień nie sprawdza zależności ustawień i danych między modułami; - Pola "Dane zdefiniowane" dla wszystkich typów danych nie są walidowane pod względem poprawności kontekstu, sprawdzana jest długość wprowadzonego ciągu znaków (1/255) oraz obecność niedozwolonych znaków '{' lub '}'. Białe znaki na początku i na końcu ciągu będą usuwane; - Dodatek operuje na atrybucie "value" pól tekstowych lub symuluje wpisywanie tekstu za pomocą metody 'sendkeys' z biblioteki jQuery. - Funkcjonalności związane z zarządzaniem projektami mogą być niedostępne w przypadku posiadania nieodpowiednich ustawień przeglądarki. Do poprawnego działania funkcjonalności wymagane jest posiadanie ustawień zezwalających na zapamiętywanie historii i danych w przeglądarce.

4.6 out of 512 ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Details

 • Version
  0.8.1
 • Updated
  May 16, 2019
 • Size
  241KiB
 • Languages
  polski
 • Developer
  21CN Radosław Smilgin
  Metalowców 13 pokój 204 Chorzów 41-500 Katowice
  Website
  Email
  kontakt@testerzy.pl
 • Non-trader
  This developer has not identified itself as a trader. For consumers in the European Union, please note that consumer rights do not apply to contracts between you and this developer.

Privacy

The developer has not provided any information about the collection or usage of your data. To learn more, see the developer’s privacy policy.

Support

Google apps