Gcalls Callbox
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6

Tổng quan

Click to call any contacts inside various CRM platforms

Click to call any contact inside various CRM and Helpdesk platforms and understand your customers before any conversation. Gcalls Plus Extension attempts to make life easier for your telesales, sales and customer service team. With Gcalls Plus Extension, agents can make calls right on your CRM, Helpdesk's database page just by one convenient click without dialing customers’ number. For incoming calls, a notification shows up even when you are working on other interfaces. This helps to save time per call made and hence increase productivity. We also help you deliver the best experiences to your beloved customers thanks to all important information shown when there is an incoming call. Your agents will know exactly what their name is, latest notes, latest tickets, latest deals etc. and be better prepared for a fruitful conversation. Nothing makes customers more satisfied than a professional service that always cares and respects them. We have integrated the extension with several CRM and Helpdesk platforms. They are not what you are using? Don't worry! Contact us at (+84) 898587099 or email sales@gcalls.co. Let us complete your call center solution and empower your favorite CRM tool.

5/51 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Thị Xuân Thùy Nguyễn20 thg 9, 2022

Dùng để kết nói với Hubspot, khá tiện dụng, nhận được cuộc gọi nhanh chóng, không cần chuyển đổi giao diện làm việc.

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.2.5
 • Đã cập nhật
  16 tháng 6, 2024
 • Nhà cung cấp
  Gcalls
 • Kích thước
  3.84MiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  devops+chrome@gcalls.co
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Gcalls Callbox đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Gcalls Callbox xử lý dữ liệu sau:

Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Mochi Dictionary - Từ điển Mochi

4,2(203)

Tra từ siêu tốc, lưu 60.000+ từ vựng để ôn tập cùng MochiMochi

J2TEAM Security

4,9(21,9 N)

J2TEAM Security giúp chống lại các cuộc tấn công lừa đảo.

XAD Client for CRM New Version

5,0(1)

XAD Client for CRM New Version

Gcalls Logs

5,0(5)

Click to call any contacts inside various CRM platforms

Ddict Translate: Translator - Dictionary

4,3(645)

Instantly translate sentences and look up words on website. Just by a mouse click or a keypress.

MiFone MITEK

5,0(2)

MiFone MITEK allows you to make and receive calls right from your web browser

AIVA - Trợ lý AI của bạn

4,7(23)

AIVA - AI Virtual Agents is a powerful Chrome extension designed to enhance your productivity by introducing working with…

Page Marker - Draw on Web

4,0(499)

Draw or highlight on any website in real time. Add text, lines, and shapes. Move, undo, or redo anything you draw.

Pancake v2

3,8(261)

Provide additional features for Cake Commerce Apps

Psono - Free Password Manager

4,1(8)

Psono Password Manager, store and share your passwords securely.

eJOY English

4,8(4,7 N)

Super extension for learning languages

OMI Call

2,3(3)

Using OMI Call Extension to make a call for CRM

Mochi Dictionary - Từ điển Mochi

4,2(203)

Tra từ siêu tốc, lưu 60.000+ từ vựng để ôn tập cùng MochiMochi

J2TEAM Security

4,9(21,9 N)

J2TEAM Security giúp chống lại các cuộc tấn công lừa đảo.

XAD Client for CRM New Version

5,0(1)

XAD Client for CRM New Version

Gcalls Logs

5,0(5)

Click to call any contacts inside various CRM platforms

Ddict Translate: Translator - Dictionary

4,3(645)

Instantly translate sentences and look up words on website. Just by a mouse click or a keypress.

MiFone MITEK

5,0(2)

MiFone MITEK allows you to make and receive calls right from your web browser

AIVA - Trợ lý AI của bạn

4,7(23)

AIVA - AI Virtual Agents is a powerful Chrome extension designed to enhance your productivity by introducing working with…

Page Marker - Draw on Web

4,0(499)

Draw or highlight on any website in real time. Add text, lines, and shapes. Move, undo, or redo anything you draw.

Các ứng dụng của Google