G2 Reviews Data Crawler
Στιγμιότυπο οθόνης 5 μέσου στοιχείου
μικρογραφία βίντεο στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 2 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 3 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 4 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 5 μέσου στοιχείου
μικρογραφία βίντεο στοιχείου
μικρογραφία βίντεο στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 2 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 3 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 4 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 5 μέσου στοιχείου

Επισκόπηση

G2 User Sentiment Exporter Uncover user opinions on G2 Export valuable insights in preferred formats.

G2 Reviews Extractor – Your Ultimate Tool for Seamless Extraction of G2 User Reviews! The powerful browser extension is designed to streamline your data analysis and market research efforts. This intuitive tool is your gateway to efficiently gathering and exporting user reviews from G2.com, one of the leading platforms for software and service evaluations. Whether you're a market researcher, a software developer, or a business analyst, G2 Reviews Scraper enhances your decision-making process by providing you with comprehensive insights directly from users. Key Features: - Effortless Extraction: With just a few clicks, extract detailed user reviews from G2, saving you hours of manual data collection. - Versatile Export Options: Catering to your data analysis preferences, Allows you to export the collected data into CSV, JSON, or XLSX (Excel) formats, making it easy to integrate with your existing tools and workflows. - Time-Saving: Streamline your research by quickly gathering valuable user feedback and insights, enabling you to focus on what matters most - making informed decisions. - User-Friendly Interface: Designed with simplicity in mind, our extension requires no technical expertise, allowing anyone to start extracting valuable data in no time. - Secure and Reliable: We prioritize your privacy and data security, ensuring that your data collection process is safe and dependable. How It Works: 1. Navigate to G2.com and open the software or service you're interested in. 2. Click the "Download Reviews" button near the review numbers to start extracting. 3. After the extraction, download your file and dive into the insights. 4. You can choose your desired export format (CSV, JSON, XLSX) on the settings. Ideal for competitive analysis, market research, or simply gaining a deeper understanding of user sentiments, This is an indispensable tool for anyone looking to leverage the wealth of information available on G2. Transform how you gather and analyze user reviews with G2 Reviews Crawler – your efficient, reliable, and easy-to-use solution for extracting actionable insights. Data Privacy policy Your data remains exclusively on your local machine, ensuring privacy and security, as it never passes through our servers. Disclaimer This extension is an independently developed product by ExtensionsBox and has no association with G2 Inc.

5 από 55 αξιολογήσεις

Η Google δεν επαληθεύει αξιολογήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις αξιολογήσεις.

Λεπτομέρειες

 • Έκδοση
  1.0.0
 • Ενημέρωση
  1 Απριλίου 2024
 • Μέγεθος
  2.49MiB
 • Γλώσσες
  54 γλώσσες
 • Προγραμματιστής
  Ιστότοπος
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  xozapcad@gmail.com
 • Μη επαγγελματίας έμπορος
  Αυτός ο προγραμματιστής δεν έχει αυτοπροσδιοριστεί ως έμπορος. Εάν είστε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν ισχύουν για συμβάσεις ανάμεσα σε εσάς και σε αυτόν τον προγραμματιστή.

Απόρρητο

Ο προγραμματιστής G2 Reviews Data Crawler αποκάλυψε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας. Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου του προγραμματιστή.

Το στοιχείο G2 Reviews Data Crawler χειρίζεται τα εξής:

Στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης

Αυτός ο προγραμματιστής δηλώνει ότι τα δεδομένα σας

 • Δεν πωλούνται σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση τις εγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης
 • Δεν χρησιμοποιούνται ούτε μεταφέρονται για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη βασική λειτουργία του στοιχείου.
 • Δεν χρησιμοποιούνται ούτε μεταφέρονται για τον καθορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας ή για λόγους δανειοδότησης.

Υποστήριξη

Σχετικά

Real Screen Recorder

4,6(20)

Real Screen Recorder records the screen and webcam with audio.

Privacy Tweaks

3,7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Document GPS

5,0(26)

Track, modify and delete already sent attachments using blockchain-based security.

Ears: Bass Boost, EQ Any Audio!

4,5(3,5 χιλ.)

EQ any audio you find on the web, live! Crank the bass, dim the highs, up the vocals: all with Ears!

Yandex Music Downloader

4,2(331)

Загружай любимые треки без ограничений, с новым расширением для Yandex Music!

Remove Ads from Photopea

4,7(43)

Hides the ads on Photopea

HotVPN - Приватный анонимный ВПН и Прокси

1,7(6)

Быстрый и безлимитный VPN для защиты вашего соединения | Блокировка WebRTC

Allow Copy/Paste

5,0(2)

An extension to permit copy and paste on sites that block this feature.

1ClickVPN Proxy for Chrome

4,6(107)

Get the best VPN access to any website, and unblock the content you want with 1ClickVPN

AI Content Detector for ChatGPT - Sapling.ai

5,0(4)

Quickly check if any content was AI generated, and make sure your writing isn't!

IPRoyal Proxy Manager

4,4(32)

IPRoyal Proxy Manager

X-Forwarded-For Header

4,6(18)

This extension allows you quickly to set the X-Forwarded-For HTTP Header

Real Screen Recorder

4,6(20)

Real Screen Recorder records the screen and webcam with audio.

Privacy Tweaks

3,7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Document GPS

5,0(26)

Track, modify and delete already sent attachments using blockchain-based security.

Ears: Bass Boost, EQ Any Audio!

4,5(3,5 χιλ.)

EQ any audio you find on the web, live! Crank the bass, dim the highs, up the vocals: all with Ears!

Yandex Music Downloader

4,2(331)

Загружай любимые треки без ограничений, с новым расширением для Yandex Music!

Remove Ads from Photopea

4,7(43)

Hides the ads on Photopea

HotVPN - Приватный анонимный ВПН и Прокси

1,7(6)

Быстрый и безлимитный VPN для защиты вашего соединения | Блокировка WebRTC

Allow Copy/Paste

5,0(2)

An extension to permit copy and paste on sites that block this feature.