Focus Time
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Focus Time

Focus Time

Nổi bật
2,0(

1 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Tập trung công cụ, giúp bạn tập trung nhiều hơn trong khi làm việc và nghiên cứu bằng cách chặn các website bạn chỉ định.

Nếu bạn học hoặc làm việc và cũng thường bị phân tâm và xem qua vài nơi giải trí, thì bạn cần sự mở rộng này.Đây là một phần mở rộng có thể làm cho công việc và nghiên cứu tập trung hơn, tăng hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 1. Thêm một danh sách đen và một danh sách trắng của các website bằng thực đơn hay trang thiết lập phải. 2. Nhấn vào nút mở rộng và đặt phương pháp chặn và nội dung cảnh giác theo yêu cầu của bạn. 3. Hãy khởi động thời điểm tập trung 4. Hoàn tất khoảnh khắc tập trung của bạn hoặc "dừng tập trung" bằng tay

2/51 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.0
 • Đã cập nhật
  9 tháng 9, 2021
 • Nhà cung cấp
  xiaolang
 • Kích thước
  817KiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  x
  584 George Avenue Atmore, CA 90029 US
  Email
  xiaolanger1@gmail.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

FocusGuard - Adblock

4,4(854)

Enhance your productivity and block distractions with our free site blocker. Create a custom blocklist for added password…

Timer for Google Chrome™

3,7(22)

Useful timers for all your needs

Timer

4,4(89)

Stylish timer combined with stopwatch and alarm for your browser.

Focus To-Do:Đồng Hồ Pomodoro & Danh Sách Công Việc

4,8(8,7 N)

⏱Đồng Hồ Pomodoro ✅ Thiết Lập Nhiệm Vụ 📊Theo Dõi Thời Gian 📅 Hoạch Định Lịch Biểu 🔔 Báo Nhắc Lich Hẹn

Alarm, Timer and Stopwatch

4,4(71)

A powerful alarm extension that supports multiple timers and stopwatches with five to ten-minute snooze.

FocusTime - Balance work and fun

4,0(2)

An Open Source Pomodoro timer to focus on your work and block out distracting websites!

Focus Timer

5,0(3)

A time management method based on 25-minute stretches of focused work broken by 5-minute breaks

Just Focus

4,6(70)

Block Distracting Websites. Unleash Productivity.

Site Blocker - Block Site & Focus Mode

4,6(945)

Experience the ultimate free site blocker. Easily block websites, stay focused with our website blocker, and set custom blocklists…

Focus Mode - Stay Focused, Block Sites

4,6(76)

Stay focused, longer

Pomodoro Edit

0,0(0)

Notification for Pomodoro Edit

Tide - Focus Timer & White Noise

4,4(290)

Tide offers you the best focus timer with natural white noise. Stay focused and increase productivity with Tide!

FocusGuard - Adblock

4,4(854)

Enhance your productivity and block distractions with our free site blocker. Create a custom blocklist for added password…

Timer for Google Chrome™

3,7(22)

Useful timers for all your needs

Timer

4,4(89)

Stylish timer combined with stopwatch and alarm for your browser.

Focus To-Do:Đồng Hồ Pomodoro & Danh Sách Công Việc

4,8(8,7 N)

⏱Đồng Hồ Pomodoro ✅ Thiết Lập Nhiệm Vụ 📊Theo Dõi Thời Gian 📅 Hoạch Định Lịch Biểu 🔔 Báo Nhắc Lich Hẹn

Alarm, Timer and Stopwatch

4,4(71)

A powerful alarm extension that supports multiple timers and stopwatches with five to ten-minute snooze.

FocusTime - Balance work and fun

4,0(2)

An Open Source Pomodoro timer to focus on your work and block out distracting websites!

Focus Timer

5,0(3)

A time management method based on 25-minute stretches of focused work broken by 5-minute breaks

Just Focus

4,6(70)

Block Distracting Websites. Unleash Productivity.

Các ứng dụng của Google