Floating Window
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Floating Window

Floating Window

36 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Floating Window

Tiện ích xem phim trong khi vẫn làm việc

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.1.5
 • Đã cập nhật
  25 tháng 1, 2016
 • Nhà cung cấp
  novdeveloper
 • Kích thước
  87.41KiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google