Find What Font - Font Recognition - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Discover the exact typeface used on any website with ease - using our font finder, typeface finder, and font identifier tools. With…

What Font allows you to know the font name, its family, color, style, size, position. Such a great tool to create designed web pages fastly. Now you can simply identify a liked font and select exactly the same for your needs without a long search for a suitable one. This extension supports Google API as a font finder, so you will have info about all popular Google Fonts. As simple as just hovering the cursor to any word you want to fully inspect web fonts. Take the info about font name and color, style and position and more. Make up on the web page easily with What Font for quick inspecting web fonts. Quick tips for using WhatFont for Chrome: 1. Click the extension icon to activate WhatFont and find all info about any font on the webpage. In order to exit What font you need to click the right top corner button "Exit What Font". 2. Simply navigate the cursor to any word you want and there will appear the font name 3. Click to the word to see detailed info about chosen font 4. Refresh previously opened pages to activate the extension. Note: To make the extension work on a previously open page, refresh it first. As easy as pie: - Activate extension by clicking on its icon in the right-top. At first, click to the “Puzzle” icon to pin the needed extension on the bar. - Move the mouse cursor to the desired font - For more information click on the font - To disable the functionality - click "Exit WhatFont" on the right-top of the browser.

4,6/588 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  5.4.4
 • Đã cập nhật
  11 tháng 7, 2024
 • Nhà cung cấp
  yannick.rene1991
 • Kích thước
  144KiB
 • Ngôn ngữ
  53 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  yannick.rene565@hotmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Các ứng dụng của Google