Figure it Out
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Figure it Out

Figure it Out

www.fioapp.co
Nổi bật
4,0(

115 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

timezones of your choosing in every new tab screen.

‘Figure it Out’, or FIO, beautifully displays the time zones you work and play in. A minimal time zone extension that adds up to ten time zones of your choice to your ‘new tab’ screen, making it easy to schedule meetings, connect with family, and beat jetlag. Change the time through typing for each location, or scroll to enjoy the gradients. *** AWARDS *** 3rd place in the Kantar Information is Beautiful Awards (2014) Peoples Champ - Utilities - 9th Pixel Awards (2015) *** ATTENTION *** Figure it Out will replace your default tab, it will become your home page. If you want to keep your current home page check out the web app instead at: http://fioapp.co/app

4,0/5115 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  5.3.14
 • Đã cập nhật
  14 tháng 4, 2023
 • Kích thước
  1.28MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  FIOapp LLC
  5627 Telegraph Ave #419 Oakland, CA 94609 US
  Trang web
  Email
  help@fioapp.co
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Figure it Out đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Figure it Out xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân
Thông tin xác thực
Hoạt động của người dùng

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

World Clocks new tab page

2,6(19)

Replace the new tab page with up to 12 configurable world clocks

Guru

4,1(39)

Your team’s collective knowledge and process documentation, everywhere you need it.

Talkdesk Click-to-Call Extension

4,0(22)

Click-to-Call Directly from Your Helpdesk, CRM, Sales Software and Any Website.

Fellow: Meeting Notes, Agendas, and 1-on-1s

4,9(100)

Access Fellow agendas and notes in Google Meet and display meeting cost in Google Calendar

Multi-clock

4,7(160)

Keep track of different time zones with multiple clocks in a stunning and minimalistic new tab page.

Simplify Gmail

4,5(602)

Make Gmail simpler, more capable, and more respectful

World Clocks

5,0(80)

Add any world clock of your choice to remain updated with the time in different locations.

Worldtime

4,6(28)

All time zones in one click

World Clocks

4,1(412)

World Clock. It displays multiple world clocks that you can add, remove, sort and edit.

Toggl Track: Productivity & Time Tracker

4,4(1,5 N)

Puts a timer into any web tool and allows quick real time productivity tracking with all the data stored on your Toggl account

RiteBoost

4,2(81)

Improve the ROI of your posts with one click, right in your favorite scheduling tool.

Time Zone Converter - Savvy Time

4,5(156)

Time zone and local time converter. Compare and convert time between many locations at a time.

World Clocks new tab page

2,6(19)

Replace the new tab page with up to 12 configurable world clocks

Guru

4,1(39)

Your team’s collective knowledge and process documentation, everywhere you need it.

Talkdesk Click-to-Call Extension

4,0(22)

Click-to-Call Directly from Your Helpdesk, CRM, Sales Software and Any Website.

Fellow: Meeting Notes, Agendas, and 1-on-1s

4,9(100)

Access Fellow agendas and notes in Google Meet and display meeting cost in Google Calendar

Multi-clock

4,7(160)

Keep track of different time zones with multiple clocks in a stunning and minimalistic new tab page.

Simplify Gmail

4,5(602)

Make Gmail simpler, more capable, and more respectful

World Clocks

5,0(80)

Add any world clock of your choice to remain updated with the time in different locations.

Worldtime

4,6(28)

All time zones in one click

Các ứng dụng của Google