FamilySearch - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho FamilySearch

FamilySearch

1.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

This is a web link to FamilySearch (familysearch.org), the premier website for genealogical research and family history work.

This app is a simple shortcut to the FamilySearch website, enabling you to pin the app/shortcut to your shelf in Chrome OS or in your App Drawer in Chrome web browser. Enjoy.

4,8/512 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.2.2
 • Đã cập nhật
  31 tháng 3, 2015
 • Nhà cung cấp
  scoutmeister
 • Kích thước
  409KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google