Emoji keyboard live
Logotypbild för objektet Emoji keyboard live

Emoji keyboard live

Utvalda
4,6(

22 betyg

)
Media för objektet: 1 skärmbild

Översikt

Supercharge Your Communication with Emoji Keyboard Live: Instant Emoji Access on Any Website!

🌟 Emoji Keyboard Live: Instant Emoji Access on Any Website! 🌟 Enhance your communication and express yourself like never before with Emoji Keyboard Live! Say goodbye to the hassle of searching for the perfect emoji. Our powerful browser extension brings you a seamless emoji experience right at your fingertips, available on any website! 🔍 Find and Select Emojis: With Emoji Keyboard Live, locating and selecting emojis has never been easier. Say goodbye to scrolling through endless lists or navigating confusing menus. Our extension provides a user-friendly interface that allows you to quickly find and choose the perfect emoji to match your message. 💯 Supports the Latest Unicode Standard: Stay up-to-date with the latest emojis and symbols! Emoji Keyboard Live fully supports the latest Unicode standard, ensuring you have access to the widest range of expressive icons available. 📋 Auto Copy: Instantly in Your Clipboard: Save valuable time and effort with the auto copy feature. Once you've selected your desired emoji, Emoji Keyboard Live automatically copies it to your clipboard, ready to be pasted into any text field or document. Say goodbye to manually highlighting, copying, and pasting emojis! ⌨️ Auto Insert: Effortless Emoji Integration: Seamlessly integrate emojis into your online conversations with the auto insert feature. Emoji Keyboard Live automatically inserts your selected emojis into an active web page, making your communication more vibrant and engaging. 🔒 Docked and Undocked Mode: Customize your emoji experience to suit your preferences. Emoji Keyboard Live offers both docked and undocked modes, allowing you to choose the most convenient layout for your browsing needs. Whether you prefer a compact and discreet toolbar or a floating, always-accessible window, we've got you covered. ⏱️ Recent Emojis: Forget the frustration of searching for that perfect emoji you used moments ago. Emoji Keyboard Live keeps track of your most recently used emojis, making them readily available for quick access. Never waste time searching for the same emoji again! ⌨️ Keyboard Shortcut (Alt+Shift+E/Ctrl+Shift+E): Efficiency at your fingertips! Emoji Keyboard Live offers a convenient keyboard shortcut, enabling you to access the extension and choose emojis with a simple key combination. Say goodbye to navigating through menus or clicking multiple times – with just a keystroke, you're ready to express yourself! Don't miss out on this opportunity to supercharge your communication with Emoji Keyboard Live. Download our browser extension today and bring a whole new level of expressiveness to your online conversations. Upgrade your emoji game now! 🌟 Emoji Tangentbord Live: Omedelbar Emoji Åtkomst på Alla Websidor! 🌟 Förbättra din kommunikation och uttryck dig själv som aldrig förr med Emoji Tangentbord Live! Säg adjö till besväret att söka efter den perfekta emoji. Vår kraftfulla webbläsartillägg ger dig en sömlös emoji-upplevelse precis vid fingertopparna, tillgänglig på alla webbplatser! 🔍 Hitta och Välj Emojis: Med Emoji Tangentbord Live har lokalisera och välja emojis aldrig varit enklare. Säg adjö till att bläddra igenom oändliga listor eller navigera genom förvirrande menyer. Vårt tillägg erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt att snabbt hitta och välja den perfekta emoji som matchar ditt meddelande. 💯 Stöder den Senaste Unicode Standard: Håll dig uppdaterad med de senaste emojis och symbolerna! Emoji Tangentbord Live stöder fullt ut den senaste Unicode-standarden och säkerställer att du har åtkomst till den största mängden uttrycksikoner som finns tillgängliga. 📋 Auto Kopiera: Omedelbart i Urklipp: Spara värdefull tid och ansträngning med autokopieringsfunktionen. När du har valt din önskade emoji kopierar Emoji Tangentbord Live automatiskt den till ditt urklipp, redo att klistras in i vilket textfält eller dokument som helst. Säg adjö till manuell markerings, kopiering och klistring av emojis! ⌨️ Auto Infoga: Ansträngningslös Emoji Integration: Integrera sömlöst emojis i dina onlinekonversationer med autoläget. Emoji Tangentbord Live infogar automatiskt dina valda emojis i en aktiv webbsida, vilket gör din kommunikation mer levande och engagerande. 🔒 Dockad och Undockad Läge: Anpassa din emoji-upplevelse efter dina preferenser. Emoji Tangentbord Live erbjuder både dockat och undockat läge, vilket ger dig möjlighet att välja den mest bekväma layouten för dina surfbehov. Oavsett om du föredrar en kompakt och diskret verktygsfält eller ett flytande, alltid tillgängligt fönster har vi det du behöver. ⏱️ Senaste Emojis: Glöm frustrationen att söka efter den perfekta emoji som du använde för bara några ögonblick sedan. Emoji Tangentbord Live håller reda på dina senast använda emojis, så att de är lättillgängliga för snabb åtkomst. Slösa aldrig tid med att söka efter samma emoji igen! ⌨️ Tangentbordsgenväg (Alt + Shift + E / Ctrl + Shift + E): Effektivitet vid fingertopparna! Emoji Tangentbord Live erbjuder en bekväm tangentbordsgenväg som gör att du kan få åtkomst till tillägget och välja emojis med en enkel tangentkombination. Säg adjö till att navigera genom menyer eller klicka flera gånger - med bara en knapptryckning är du redo att uttrycka dig! Missa inte den här möjligheten att superuppgradera din kommunikation med Emoji Tangentbord Live. Ladda ner vårt webbläsartillägg idag och ge dina onlinekonversationer ett helt nytt uttryck. Uppgradera din emoji-spel nu!

4,6 av 522 betyg

Google verifierar inte recensioner. Läs mer om resultat och recensioner.

Information

 • Version
  1.0.3
 • Uppdaterat
  8 januari 2024
 • Erbjudandet kommer från
  Les Conrad
 • Storlek
  467KiB
 • Språk
  54 språk
 • Utvecklare
  E-post
  lconradkv40@gmail.com
 • Icke-näringsidkare
  Utvecklaren har inte angett att den är näringsidkare. Konsumenter i EU bör tänka på att konsumenträttigheter inte gäller för avtal mellan dig och denna utvecklare.

Integritet

Utvecklaren har angett att din data inte samlas in eller används. Du kan läsa mer i utvecklarens integritetspolicy.

Denna utvecklare försäkrar att din data

 • inte säljs till tredje part, förutom i godkända användningsfall
 • inte används eller överförs för ändamål som inte är relaterade till objektets huvudfunktioner
 • inte används eller överförs i syfte att bedöma kreditvärdighet eller för lån.

Relaterat

Task Buddy Tab New Tab

5,0(70)

Task Buddy Tab New Tab is a free simple upgraded tool that provides an excellent customer experience powered by Bing.

GetTopTabs Search

5,0(58)

GetTopTabs Search helps you easily configure your default search engine.

MyHoroscopus

4,9(15)

A better daily horoscope.

Emojis - Emoji Keyboard

4,6(385)

Bring all emojis to use on sites by the easiest ways with various styles of multiple platforms

Your Movies Links | Digital Content Online

5,0(71)

A leading web tool that makes the process of searching all your favorite movies easier and faster. Your Movies Links is a premium…

Productive Web Zone New Tab

5,0(166)

Productive Web Zone New Tab is the free extension for getting weather forecast online.

Emoboard Emoji Keyboard

4,8(24)

Express Yourself with EmoBoard: The Ultimate Emoji Keyboard with Auto Search, Auto Insert, Emoji History, Shortcuts, and Dark Mode!

Emojet - Emoji Keyboard

4,8(23)

Emojet: Discover, Copy, Insert, and Recall Emojis; Supports Latest Unicode Standard.

Emoji Picker

5,0(3)

Emoji picker library based on emojis from open source project Openmoji - https://openmoji.org/

Smart emoji -tangentbord

5,0(60)

Sök och infoga emojis i texter genom att skriva ':'

BSearch

5,0(84)

Get search results from web, images, videos and news.

Searchiteasy Internet Search

5,0(70)

Get search results from web, images, videos and news.

Task Buddy Tab New Tab

5,0(70)

Task Buddy Tab New Tab is a free simple upgraded tool that provides an excellent customer experience powered by Bing.

GetTopTabs Search

5,0(58)

GetTopTabs Search helps you easily configure your default search engine.

MyHoroscopus

4,9(15)

A better daily horoscope.

Emojis - Emoji Keyboard

4,6(385)

Bring all emojis to use on sites by the easiest ways with various styles of multiple platforms

Your Movies Links | Digital Content Online

5,0(71)

A leading web tool that makes the process of searching all your favorite movies easier and faster. Your Movies Links is a premium…

Productive Web Zone New Tab

5,0(166)

Productive Web Zone New Tab is the free extension for getting weather forecast online.

Emoboard Emoji Keyboard

4,8(24)

Express Yourself with EmoBoard: The Ultimate Emoji Keyboard with Auto Search, Auto Insert, Emoji History, Shortcuts, and Dark Mode!

Emojet - Emoji Keyboard

4,8(23)

Emojet: Discover, Copy, Insert, and Recall Emojis; Supports Latest Unicode Standard.

Googles appar