Email Extractor Lite 1.4 - Internetový obchod Chrome
Logo položky Email Extractor Lite 1.4

Email Extractor Lite 1.4

email-extract.xyz
Vybrané
4,3(

58 hodnocení

)
Snímek obrazovky položky 3
Snímek obrazovky položky 4
Miniatura videa
Snímek obrazovky položky 2
Snímek obrazovky položky 3
Snímek obrazovky položky 4
Miniatura videa
Snímek obrazovky položky 2
Miniatura videa
Snímek obrazovky položky 2
Snímek obrazovky položky 3
Snímek obrazovky položky 4

Přehled

Email Extractor Lite 1.4 - extract email addresses from visited pages, collect leads without effort

Email Extract extension searches email addresses on pages you visit. Auto search mode automates search for emails on search engines. Email Extractor is a invaluable tool that can help sales and marketing professionals, recruitment agencies and HR professionals, small business owners, researchers, and digital marketers quickly and easily extract email addresses from various sources, automate email search, and build comprehensive email lists to reach out to their target audience more effectively. 🆕 Here's what's new in our 2024 Q1-Q2 product update: * Improved email parsing accuracy and performance. * Choose number of rows per page for the email list. * Fixed "Auto-Search" after recent changes in the Google search results page. Features: * Extract emails from visited pages * Bypass certain obfuscation techniques * "Auto Search" for major search engine like Google and Bing. * Export to Excel in XLSX format with proper data types How to use the extension: - Once installed, the extension automatically activates the "Email extraction" mode. - The number of collected emails is displayed over the icon in the browser toolbar. - Click the "Collected emails" button to access a full-screen page displaying the collected email table. - Press the "Export" button to retrieve an Excel file. Please take note: The Email Extractor operates on a freemium model. Premium plan is required to download more than 50 of the latest emails. Permissions: "Read and change all your data on all websites" This extension requires this permission to search for emails within website content as you browse without requiring additional consent. You have the option to manually adjust this access. Please note that any emails collected stay on your device and are not sent elsewhere. For more information, please consult your browser's documentation: https://support.google.com/chrome_webstore/answer/2664769 Doplňek Email Extract vyhledává e-mailové adresy na stránkách, které navštěvujete. Automatický režim vyhledávání automatizuje hledání e-mailů na vyhledávacích motorech. Email Extractor je neocenitelný nástroj, který může pomoci prodejcům a marketingovým odborníkům, personálním agenturám a HR odborníkům, majitelům malých podniků, výzkumníkům a digitálním marketérům rychle a snadno extrahovat e-mailové adresy z různých zdrojů, automatizovat vyhledávání e-mailů a vytvářet komplexní e-mailové seznamy pro efektivnější oslovení cílové skupiny. Zde je nové v naší aktualizaci produktu pro 3. čtvrtletí 2023: * Podpora pro přihlášení do jiných prohlížečů založených na Chromium, jako jsou Opera a Brave. * Kompatibilita s e-mailovými/ heslovými účty, nejen s účty Google. * Možnost "Auto-vyhledávání" se nyní po restartu prohlížeče deaktivuje. * Vylepšené filtrování neplatných e-mailů. * Představujeme nové možnosti: "Vymazat černou listinu" a "Odhlásit se". Funkce: * Extrahovat e-maily z navštívených stránek * Obcházet určité techniky zastírání * "Auto vyhledávání" pro hlavní vyhledávače jako Google a Bing. * Export do Excelu ve formátu XLSX s odpovídajícími datovými typy Jak používat doplněk: - Jakmile je doplněk nainstalován, automaticky se aktivuje režim "Extrakce e-mailů". - Počet shromážděných e-mailů se zobrazuje nad ikonou v nástrojové liště prohlížeče. - Klepnutím na tlačítko "Shromážděné e-maily" přistoupíte na stránku na celou obrazovku zobrazující tabulku shromážděných e-mailů. - Stisknutím tlačítka "Export" získáte soubor Excel. Vezměte prosím na vědomí: Email Extractor funguje na freemium modelu. Pro stažení více než 50 nejnovějších e-mailů je vyžadována licence. Introducing Email Extractor Lite 1.4, your new go-to tool for all your email extraction needs. As we venture deeper into the digital age, Email Extractor Lite 1.4 has emerged as a critical tool for sales and marketing professionals, recruitment agencies, HR professionals, small business owners, researchers, and digital marketers. This Chrome extension is designed to help you quickly and easily extract email addresses from various sources, automate the email search process, and build comprehensive email lists to connect with your target audience more effectively. Our latest 2023 Q3 update for Email Extractor Lite 1.4 brings several exciting features and improvements. Firstly, we've extended our support to other Chromium-based browsers, like Opera and Brave, making Email Extractor Lite 1.4 even more accessible and versatile. Furthermore, we've improved compatibility with email/password accounts, not just Google accounts, broadening the scope of Email Extractor Lite 1.4. Notably, the "Auto-search" option in Email Extractor Lite 1.4 now becomes disabled after a browser restart, ensuring you have full control over your search activities. We've also enhanced our filtering system to weed out invalid emails, providing you with a cleaner, more useful email list. Plus, Email Extractor Lite 1.4 introduces two new options: "Clear blacklist" and "Logout," giving you even more control over your email extraction process. Email Extractor Lite 1.4 comes loaded with impressive features. You can extract emails from visited pages, bypass certain obfuscation techniques, and utilize the "Auto Search" function for major search engines like Google and Bing. Moreover, Email Extractor Lite 1.4 allows you to export your data to Excel in XLSX format, maintaining proper data types for seamless integration with your existing systems. Using Email Extractor Lite 1.4 is a breeze. Once installed, the extension automatically activates the "Email extraction" mode. The number of collected emails is conveniently displayed over the icon in the browser toolbar. With a simple click of the "Collected emails" button, you can access a full-screen page displaying the collected email table. To retrieve an Excel file, press the "Export" button, and voila! Despite its extensive features, Email Extractor Lite 1.4 operates on a freemium model. You can freely use it to download up to 50 of the latest emails. Beyond that, a license is required. This model allows you to test out Email Extractor Lite 1.4 and see its benefits before committing to a license. In summary, Email Extractor Lite 1.4 is not just an email extractor. It's a comprehensive tool designed to streamline your marketing efforts, enhance your communication strategies, and empower your business in the digital age. So why wait? Start your journey with Email Extractor Lite 1.4 today, and experience the difference it can make for your business.

4,3 z 558 hodnocení

Google recenze neověřuje. Další informace o výsledcích a recenzích

Podrobnosti

 • Verze
  2.2.0
 • Aktualizováno
  4. května 2024
 • Funkce
  Nabízí nákupy v aplikaci
 • Velikost
  842KiB
 • Jazyky
  Jazyky: 54
 • Vývojář
  Web
  E-mail
  chrome@extpose.com
 • Neobchodnický subjekt
  Tento vývojář se neidentifikoval jako obchodník. Spotřebitele v Evropské unii upozorňujeme, že se na smlouvy mezi vámi a tímto vývojářem nevztahují spotřebitelská práva.

Ochrana soukromí

Vývojář položky Email Extractor Lite 1.4 poskytl následující informace o shromažďování a používání vašich údajů. Podrobnější informace najdete v zásadách ochrany soukromí daného vývojáře.

Email Extractor Lite 1.4 zpracovává:

Údaje umožňující zjištění totožnosti
Obsah webových stránek

Vývojář deklaruje, že vaše údaje

 • Nebudou prodány třetím stranám, s výjimkou schválených případů
 • Nebudou použity nebo předány za účelem, který nesouvisí s hlavní funkci položky
 • Nebudou použity nebo předány pro potřeby určení úvěruschopnosti nebo za účelem poskytnutí půjčky

Podpora

Odpovědi na dotazy, návrhy a postupy řešení problémů naleznete na webu podpory vývojáře

Související

Email Finder

4,0(4)

Find the email addresses behind any website and AutoSave them to use anytime.

Email Finder

4,3(63)

Discover email addresses: enter a domain name and find all email IDs in seconds.

Email Lookup and Email Search by Webspotter

3,5(6)

Find emails behind any website

Email Extractor Lite 1.4

5,0(38)

Email Extractor Lite 1.4 - extract email addresses from visited pages, collect leads without effort

Email Hunter

4,9(1,8 tis.)

Email Extractor tool that save time and efforts. Forget copying and pasting. It collects emails as you browse websites.

Email Extractor

4,7(3,1 tis.)

Powerful Extension To Extract E-Mail ID's Automatically From Web Pages. NEW FEATURES: AutoVisit websites and AutoSave Email IDs.

Email Finder by Snov.io

4,9(5,9 tis.)

Find email addresses on any website. Our Email Finder lets you collect leads and grow sales on the go.

Email scraper & Email Finder & Email Hunter

4,8(70)

Email Finder & Email Hunter help you get email data automatically, save time and focus on work.

Free Email And Social Extractor - Growth Hunt

4,2(5)

Best FREE way to automatically detect and extract emails and social profiles from websites you visit.

Email Finder - GetProspect

4,8(1,1 tis.)

Najděte e-mailovou adresu během několika sekund – bezplatný vyhledávač e-mailů pro LinkedIn.

Find Emails on Websites and Social Networks

4,5(1,9 tis.)

Find prospects instantly right from your browser on any social platform.

EmailDrop - Extract Emails in 1 second

3,7(33)

Extract all emails on a webpage and Export them to a file.....Clean, Simple & Fast

Email Finder

4,0(4)

Find the email addresses behind any website and AutoSave them to use anytime.

Email Finder

4,3(63)

Discover email addresses: enter a domain name and find all email IDs in seconds.

Email Lookup and Email Search by Webspotter

3,5(6)

Find emails behind any website

Email Extractor Lite 1.4

5,0(38)

Email Extractor Lite 1.4 - extract email addresses from visited pages, collect leads without effort

Email Hunter

4,9(1,8 tis.)

Email Extractor tool that save time and efforts. Forget copying and pasting. It collects emails as you browse websites.

Email Extractor

4,7(3,1 tis.)

Powerful Extension To Extract E-Mail ID's Automatically From Web Pages. NEW FEATURES: AutoVisit websites and AutoSave Email IDs.

Email Finder by Snov.io

4,9(5,9 tis.)

Find email addresses on any website. Our Email Finder lets you collect leads and grow sales on the go.

Email scraper & Email Finder & Email Hunter

4,8(70)

Email Finder & Email Hunter help you get email data automatically, save time and focus on work.

Aplikace Google