ECC Portal - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Inspiring Hearts, Inspiring Minds... Emmaus Christian College provides high quality Christian education from Reception to Year 12,…

Inspiring Hearts, Inspiring Minds... Emmaus Christian College provides high quality Christian education from Reception to Year 12, supporting families from all Christian denominations to prepare their children for the future. Our aim is that students will graduate from Emmaus Christian College as confident and compassionate young adults, well-equipped to take their place in the world. We seek to foster a commitment to Jesus Christ and a passion to live life in such a way as to bring honour and glory to God. Limited places available for 2018 We have limited places available in 2018 for Years 8, 10, 11 and 12. To find out more, or book a tour of the College call the College Registrar on 8292 3888. Brooklyn Park Campus Plans We are excited to announce our intention to establish a second campus at Brooklyn Park from 2019; providing education from early learning through to Year 6.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.1
 • Đã cập nhật
  28 tháng 1, 2018
 • Nhà cung cấp
  patrick.jr.mitchell
 • Kích thước
  611KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google